De VBNE zet zich in voor professioneel
beheer van bos en natuur

Wegwijzer Veiligheid en Gezondheid in Bos en Natuur

1

Rijdende machines

Klepelen van takhout, maaiwerkzaamheden, takken versnipperen met een kraan, uitrijden van hout en veldwerkzaamheden met de harvester
Beoordelingsvraag Informatie en sectorvoorschriften Voldoet Kan beter Voldoet niet
Is er bij de aanschaf van de machines aandacht voor: lichamelijke belasting, trilling, binnenklimaat? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Is de documentatie aanwezig? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Is er een periodieke inspectie of keuring, regelmatig onderhoud en worden de onderdelen tijdig vervangen? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Zijn de instructies en vaardigheidstrainingen afgestemd op de werkzaamheden? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Is het geluid- en trillingsniveau aanvaardbaar? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Is er regelmatig aandacht voor lichamelijke belasting tijdens de werkzaamheden? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Is er aandacht voor de uitlaatgassen en wordt de juiste brandstof gebruikt? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Worden de juiste maatregelen getroffen op taluds en hellingen? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften
Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt? Informatie en sectorvoorschriften voldoet kan beter voldoet niet Informatie en sectorvoorschriften