Alleen werken

In sommige functies werken medewerkers alleen. Zij zijn in dat geval extra kwetsbaar voor agressie. Maak een overzicht van alle ‘eenzame’ werkplekken. Inventariseer de risico’s. Stel vast of het in die situatie mogelijk is om alarm te slaan en stel vast wat de benodigde opkomtijd is (het aantal minuten voordat andere personen ter plekke aanwezig zijn). Stel vast of de risico’s aanvaardbaar klein zijn, dan wel welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.