Voorbeelden van agressief gedrag

Medewerkers in bos en natuur verrichten hun werk voor een groot deel in de openbare ruimte. Hierdoor komen de medewerkers vaak in contact met bezoekers, verkeersgebruikers en omstanders. Tijdens hun werk kunnen zij geconfronteerd worden met intimiderend, agressief of zelfs gewelddadig gedrag van het publiek. Dit geldt zeker voor buitengewoon opsporingsambtenaren, maar ook in andere functies is dit het geval.

Voorbeelden van agressief gedrag dat men tegenkomt zijn:
  • Agressieve weggebruikers: het publiek voelt zich gestoord in zijn of haar alledaagse routine, omdat bomen langs de weg gesnoeid of gekapt worden. Men moet wachten of er moet bijvoorbeeld omgereden worden. De bestuurder verliest hierdoor (onverwacht) tijd, en dat leidt soms tot agressie. Meestal is die agressie verbaal van aard; medewerkers worden uitgescholden en soms ook bedreigd.
  • Handhaving: Publiek dat boos wordt als ze worden aangesproken op hun gedrag. BOA’s en Boswachters geven regelmatig waarschuwingen of proces verbaal, bijvoorbeeld voor het loslaten van honden waar dit niet mag.
  • ‘Betrappen’ van daders: Natuurwerkers komen in hun werkgebied in toenemende mate illegale stortactiviteiten tegen. Dat kan leiden tot agressie.
  • Het ‘gezicht’ zijn van de organisatie: medewerkers zijn (onder andere door hun kleding) herkenbaar als natuurbeheerder of boswerker. Ongenoegens over de wijze van natuurbeheer worden door het publiek wel eens afgereageerd op medewerkers.
  • Telefonisch geuit agressief gedrag: ook medewerkers met een telefonisch of receptiefunctie krijgen te maken met ongenoegens over de wijze van natuurbeheer.
  • Groepsgedrag: doordat veel medewerkers hun werk in openbare ruimtes doen, worden ze regelmatig op een pesterige wijze aangesproken door groepen recreanten. Vaak is het een kwestie van willen bewijzen ten opzichte van elkaar (‘stoer doen’, ‘wie durft’, ‘wie is de sterkste’). De buitendienst-medewerkers zijn in zo’n geval min of meer willekeurig slachtoffer.