X
Wim Wiersinga
Adviseur van het Plein van de kennis / Programmaleider OBN
06-38825303

Wim Wiersinga is adviseur van het plein van de kennis en coördinator van het Kennisnetwerk OBN. Binnen het Kennisnetwerk OBN zet Wim de grote lijnen uit en bewaakt de uitvoering hiervan. De combinatie van natuur/ecologie en de maatschappelijke ontwikkelingen hebben altijd de interesse van Wim gehad. De samenhang en samenwerking tussen natuurherstel- en beheer, natuurbeleid en experimenteel ecologisch onderzoek komt bij uitstek tot zijn recht in het Kennisnetwerk OBN en het onderzoek dat door dit kennisnetwerk wordt uitgevoerd. "Het is prachtig om voor de VBNE dit netwerk en haar activiteiten te coördineren.”