Laatst bewerkt op: 07-11-2022

Voorbeeldproject

Bosaanplant – Landgoed de Kroef

Locatie

Landgoed de Kroef bij Gennep.

Omschrijving

Dicht bij het dorpje Gennep in Limburg ligt het bos van Landgoed de Kroef. Zo’n 20 jaar geleden werden hier nog maïs en suikerbieten verbouwd, maar in 2006 besloot eigenaar Jan van Bergen om het roer om te gooien. Op het ca. 6 ha grote stuk grond werden bijna 25.000 bomen en struiken geplant, in samenwerking met de Bosgroepen. Het was toen nog bijna niet voor te stellen, maar nu, zo’n 15 jaar later, staat er al een echt bos. Het zal zich de komende decennia hopelijk nog verder ontwikkelen, maar er is nu al een gesloten kronendak en in de ondergroei duiken de eerste typische boskruiden op. Jan is er helaas niet meer, maar zijn vrouw Nellie woont nog op de naastgelegen boerderij en geniet elke dag van het jonge bos.

Jan van Bergen bij het net aangeplante bos in 2006 (links), rechts de situatie in het voorjaar van 2022

 

Italiaanse aronskelk

In onderstaande tabel zijn de geplante aantallen van elke boom- en struiksoort te vinden. Bij aanleg van het bos is er rogge gezaaid, om de aanplant in het eerste groeiseizoen te beschermen tegen woekerende kruiden. De aanplant is in vaste blokken uitgezet, met meestal één boomsoort per blok.

Initiatiefnemer

Jan en Nellie van Bergen in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland.

Jaar van realisatie

2006

Klimaatwinst

Het bosje is op het moment van schrijven 15 jaar oud. Op basis van de Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur rekenen we 10 ton CO2 per ha per jaar voor de eerste 10 jaar na aanplant. Het bos is namelijk een gemengd loofbos, met enkele snelgroeiendere soorten zoals ratelpopulier. Na de eerste 10 jaar wordt er 9,1 ton CO2 per ha per jaar gerekend.

In totaal is er in het bos nu ca. 850 ton CO2 vastgelegd.

Ervaringen

In het voorjaar van 2022 is er een inventarisatie uitgevoerd om staat van het bos in kaart te brengen. Er zijn vier steekproefcirkels met een straal van zes meter uitgezet, op willekeurige locaties. Binnen deze cirkels zijn de diameter op borsthoogte (DBH) en de hoogte genoteerd. Daarnaast is de vitaliteit van een boom opgenomen (levend/dood).

Wat hierbij opviel is dat het bos in korte tijd (15 jaar) hard is gegroeid. Vooral de ratelpopulieren staken eruit, waarbij één individu al een hoogte van 15 meter en een DBH van 33 cm had bereikt (zie foto hieronder) De essen zijn ook hard van start gegaan, maar helaas waren bijna alle essen in de steekproefcirkels ondertussen dood als gevolg van essentaksterfte. De dominante hoogte is redelijk gelijk over het hele bos (ongeveer 10-12 m) en het volume van de levende voorraad hout is ongeveer 125-140 m3/ha (zie tabel hieronder).

Meer informatie   

https://www.gelderlander.nl/maasland/ingezegend-bos-van-boer-jan-zal-groeien~a761c481/    

 

Voorbeeldproject: Bosaanplant Landgoed de Kroef