Laatst bewerkt op: 09-03-2023

Voorbeeldproject – Verschillende aanplantmethoden bomen

Locatie

Landgoed Nabbegat in Zeeland, Noord-Brabant

Omschrijving

Op het landgoed is een proefveld aangelegd waarbij op vijf verschillende manieren bomen zijn aangeplant. Van elke aanplantmethode zijn er twee vakken; een vak dat onbeheerd blijft en een vak waar wel beheer plaatsvindt. De aanplant bestaat per vak uit 40-50 bomen van 60-100 cm. Het plantmateriaal is autochtoon en bestaat uit een menging van Winterlinde, Zomereik, Veldesdoorn, Fladderiep en Hazelaar.

Het beheer dat in de helft van de vakken plaatsvindt, bestaat uit het maaien van gras en kruiden en het watergeven van de bomen.

Onderstaande afbeelding geeft de proefopzet weer.

Initiatiefnemers

Roel Vermeulen (Vermeulen Boomadvies)

Klimaatwinst

In de omgeving van Nabbegat zijn veel mislukte aanplantproeven aangetroffen. Jonge boompjes vertonen slechte groei en op sommige plekken loopt de uitval van aanplant op tot bijna 100%, mede door watertekort door uitdroging van de grond. Dit zou (deels) voorkomen kunnen worden door geschikte aanplantmethoden te gebruiken waarbij hier rekening mee gehouden wordt.

Jaar van realisatie

Maart 2021

Kosten en baten

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde kosten weer per boom, uitgezet per type beheer en per aanplantmethode. De kosten bestaan uit de volgende kostenposten: uitzetten palen en afscheiding per vak; plantwerk; bomen (het plantmateriaal); evt. beheer (watergeven en maaien); specifieke kosten aanplantmethode (evt. MycorDip en Bivoin, mulch, compost of bomengrond).

Bij grootschalige aanplant zullen vooral de kosten per boom van de aanplantmethoden ‘compost’ en ‘groeipijlers’ omlaag gaan. Voor deze aanplantmethoden wordt namelijk apparatuur gehuurd. Bij grotere aantallen kan deze apparatuur voor langere tijd gehuurd worden en zullen de gemiddelde kosten per boom dalen doordat er bij deze huur altijd sprake zal zijn van een drempelwaarde in kosten.

Ervaringen

De wortels van de bomen in de groeipijlers wortelen na het groeiseizoen van 2021 al zo diep als de gehele diepte van de pijlers (zie afbeelding) en deze bomen laten een redelijke groei van de scheuten zien.

De wortels van de bomen met compost wortelen tot een diepte van 40-50 cm en vertonen een goede groei van de scheuten.

De vakken met mulch laten de beste groei zien van de scheuten. Onder de mulch zijn meestal duidelijk wormen zichtbaar. MycorDip en Biovin zorgen (nog) niet voor een zichtbaar betere groei.

Voor alle aanplantmethoden geldt dat de bomen in het beheerde vak sneller groeien, zie onderstaande figuur.

De uitval van alle aanplantmethoden is heel beperkt. Er is na het groeiseizoen van 2021 niet meer uitval waargenomen bij de traditionele aanplantmethode ten opzichte van de nieuwe methoden, hoewel er wel sprake was van droogtestress in september bij de bomen die aangeplant waren volgens de traditionele methode. De beperkte uitval komt waarschijnlijk onder andere doordat 2021 een veel natter jaar was dan de droge jaren daarvoor.

De bomen in deze proefopzet worden ook in 2022 en 2023 nog nauwkeurig gemonitord en de resultaten worden jaarlijks gerapporteerd. De verwachting is dat de verschillen tussen de aanplantmethoden groter zullen worden en ook toe zullen nemen als watertekorten toenemen in drogere jaren.

Meer informatie

De rapportage van de meetresulaten uit 2022 is hier te downloaden. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met roel@vermeulenboomadvies.nl.

Voorbeeldproject: Boom aanplantmethoden Nabbegat