Laatst bewerkt op: 01-03-2022

Locatie

Barneveld (provincie Gelderland)

Omschrijving

In Barneveld is de eerste Gelderse compensatiepool aangelegd. De pool is bestemd voor compensaties in het Gelders Natuurwetwerk (GNN). Voor de compensatie geldt een hectaretoeslag van 1,6. Dus als er 1 hectare bos verdwijnt, moet er 1,6 hectare voor gecompenseerd worden. De compensatiepool bestaat uit twee delen:

Barneveldse Beek

Op provinciale grond is een voormalig landbouwperceel van 3,2 hectare ingericht voor boscompensaties. Er is een opgaand bos aangeplant met langs de west- en zuidzijde van het perceel een omringende bosrand. Hiervoor zijn 14 verschillende inheemse, autochtone boom- en struiksoorten geplant: berk, boswilg, fladderiep, gewone esdoorn, haagbeuk, hazelaar, hondsroos, kleinbladige linde, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, vuilboom, zoete kers, en zomereik. In totaal zijn 8.770 stuks plantsoen geplant.

Landgoed Fliertzicht

Het tweede deel (1,6 hectare) is ingericht op een perceel landbouwgrond op Landgoed Fliertzicht. Dit gebied is ingericht als overgang van bos naar natuurlijk grasland. In het oostelijk deel is bos aangeplant met een bosrand aan de westzijde van het bos. Verder is er een poel aangelegd in het noorden en is een bestaande bomenrij uitgebreid. De rest van het perceel vormen natuurlijke graslanden. In totaal zijn 2.735 stuks plantsoen gebruikt van dezelfde inheemse, autochtone soorten als bij de Barneveldse Beek.

De nieuwe aanplant dient vooral als verbinding met het omringende landschap. Bovendien draagt het nieuwe bos bij aan de natuurwaarden van het gebied en wordt een bijdrage geleverd aan CO2-opslag en waterberging. Een werk- en wandelpad aan de zuidzijde zorgt voor het behoud van de bestaande bossingel als landschappelijk element op de lange termijn.

Initiatiefnemer

Provincie Gelderland

Jaar van realisatie

2022

Klimaatwinst

Er is 3,3 hectare nieuw bos en bosrand aangeplant. De richtlijn voor nieuw bos is een CO2-winst van 4,6 ton/ha/jaar in de eerste 10 jaar na aanplant. Hierna wordt het 9,1 ton/ha/jaar. Dit betekent een CO2-winst van 15,2 ton/jaar in de eerste 10 jaar van de compensatiepool en daarna 30 ton/jaar. Over een periode van 50 tot 60 jaar kan een bos gemiddeld 400 ton CO2/ha vastleggen wat resulteert in 1.320 ton CO2-winst in de compensatiepool.

Ook wordt ongeveer 0.75 hectare kruiden- en faunarijk grasland ingericht. Blijvend grasland heeft een CO2-winst van 2 ton/ha/jaar. Dit is 1,5 ton/jaar voor de compensatiepool en 75 tot 90 ton CO2-winst over een periode van 50 tot 60 jaar.

In totaal heeft de compensatiepool een verwachte totale CO2-winst van 1.395 tot 1.410 ton CO2 in een periode van 50 tot 60 jaar.

Kosten

Een schatting van de kosten voor de aanleg van de compensatiepool is €10,-/m2. Met een oppervlakte van vijf hectare, zijn de kosten ongeveer €500.000,-.

Foto’s

Bron: Joke Pingen (provincie Gelderland)

 

Voorbeeldproject: Compensatiepool provincie Gelderland