Laatst bewerkt op: 17-12-2021

Voorbeeldproject – Biomassateelt Zevenbergschen Hoek

Locatie

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving

Initiatiefnemer Piet Hermus heeft een akkerbouwbedrijf op zeeklei met onder andere aardappel, uien, suikerbieten en knolselderij. Zijn agroforestry systeem bestaat uit biomassateelt in stroken, waarbij hij twee stroken met in totaal 200 hazelaars en nog twee stroken met in totaal 3.500 wilgenstekken heeft aangelegd. Het gehele perceel waar de bomen op staan is 4 ¼ hectare. 

Initiatiefnemers

Piet Hermus i.s.m. Rombouts agroecologie.

Jaar van realisatie

April-mei 2020.

Ervaringen

Piet deed mee aan de pilot om bij te dragen aan het afzwakken van klimaatverandering: ‘ik wou dat er geen klimaatverandering was, dan kon ik vrolijk verder. Maar het is er wel, dus ik wil experimenteren en bomen planten.’ Hij geeft aan dat je kan blijven nadenken en praten, maar je moet ook wat doen. Vroeger hadden ze ook bomen in het agrarisch landschap, dat is vervolgens allemaal verdwenen, maar nu moeten we terug naar de oude, duurzame manieren volgens Piet. Met de bomen op het land van Piet gaat het goed, er is zo’n 10-20% uitval geweest, maar deze bomen heeft hij vervangen. Naast het maatschappelijke aspect spreekt Piet verder niet echt over voor- en nadelen, voor Piet is het een onbevangen experiment waarbij de uitkomst kan meevallen of tegenvallen. Hij zou andere boeren ook aanraden om agroforestry te doen, aangezien het je blik verruimd. Verder denkt hij dat agroforestry nog aantrekkelijker wordt voor boeren als er meer steun vanuit de overheid komt.