Laatst bewerkt op: 17-12-2021

Voorbeeldproject – Agroforestry Stokkum

Locatie

Stokkum

Omschrijving

Natuurboerderij Wittenhorst is een gemengd agrarisch bedrijf, waar natuur en landbouw samenwerken. Op hun bedrijf hebben Vincent Wittenhorsen en Ank van Maanen drie type agroforestry systemen:

  • Boomweides met fruit en noten (37 bomen). Soorten: appel, peer, pruim, kastanje, walnoot, hazelnoot, moerbei en aalbes.
  • Erosie werende boomsingels op hoogtelijnen met inheemse beplanting (>60 bomen). Soorten: meidoorn, sleedoorn, lindes, ruwe berk, duindoorn, kruisbes, lijsterbes, hazelaar, kastanje.
  • Houtwal met voederbomen voor de koeien naast de weide (>10). Soorten: lindes, zwarte els, ruwe berk, boswilg, hondsroos, kruisbes en duindoorn.

Initiatiefnemers

Vincent Wittenhorst en Ank van Maanen i.s.m. Rombouts agroecologie.

Jaar van realisatie

December 2019 – maart 2020.

Ervaringen

Vincent en Ank willen op de boerderij zo veel mogelijk kringlopen sluiten en agroforestry past goed in dit doel. Bovendien willen ze de natuur versterken en natuurinclusief boeren met veel aandacht voor de bodem. De agroforestry pilot sloot dus goed aan bij de doelstellingen van hun bedrijf. Als voordelen zien ze de financiële bijdrage en de kennisuitwisseling. Bovendien zeggen ze: ‘als pionier in een agrarisch conservatieve omgeving voel je je gesteund.’ Als andere boeren openstaan voor een andere kijk op landbouw, dan zouden zij deze boeren zeker aanraden om agroforestry te doen.

Ank en Vincent zien niet echt nadelen aan het pilotproject, maar zeggen wel dat agroforestry aantrekkelijker zou worden als de kennis meer gestructureerd wordt of als er een kennisdatabank komt. Het gaat niet goed met alle bomen/boomsoorten die ze destijds hebben aangeplant. Van de 10 ruwe berken die zijn aangeplant is er geen één meer over, ook bij de kastanjes en lindes was vrij veel uitval. Met de bomen van de andere soorten gaat het goed met hier en daar een paar dode bomen.

Meer informatie

Natuurboerderij Wittenhorst – Samen leren over duurzame voedselproductie