Laatst bewerkt op: 17-12-2021

Voorbeeldproject – Walnotengaard Udenhout

Locatie

Udenhout

Omschrijving

De Sprankenhof is een biologisch gemengd bedrijf met groente, fruit, kippen en schapen. Bovendien heeft het bedrijf een pluktuin, winkel en keuken waar workshops worden gegeven. Voor de agroforestry pilot heeft hij op 1 hectare 68 bomen aangeplant, waarvan 46 walnoten van 10 verschillende herkomsten, 13 tamme kastanjes van 3 verschillende herkomsten, 4 perenbomen van 2 herkomsten, 3 appelbomen van drie herkomsten en 2 kersen van 2 herkomsten. Hij heeft voor deze soorten gekozen omdat het zorgt voor diversificatie in de producten die deze soorten leveren.

Initiatiefnemers

Mark Vonk i.s.m. Rombouts agroecologie.

Jaar van realisatie

Februari 2019.

Klimaatwinst

De CO2-vastlegging voor de walnotengaard in combinatie met de tamme kastanjes, peren, appels en kersen legt naar verwachting 3 ton CO2 per jaar vast in de eerste 10 jaar na aanplant. Daarna zal dit oplopen tot 6 ton CO2 per jaar.

Ervaringen

Mark geeft aan dat er veel ervaring en goede voorbeelden ontbreken voor het opzetten van een agroforestrysysteem. Dit is ook zijn reden om mee te doen aan de pilot, zo kan hij een voorbeeld zijn voor anderen. De bomen op zijn grond doen het over het algemeen goed, behalve de tamme kastanjes. Deze zijn op één na allemaal doodgegaan door de droogte in de zomer. Er zijn ook 5 walnoten gesneuveld door veegschade van reeën, deze bomen heeft hij ondertussen vervangen.

De voordelen van de pilot vindt Mark de tijd die er is om bij anderen te kijken, het uitgebreid stilstaan bij het opzetten van een plan en dus het stukje advies wat er is. Mark geeft aan: ‘veel mensen hebben koudwatervrees om bomen op landbouwgrond te planten. Maar hier wordt gekeken hoe bomen op het bedrijf geplant kunnen worden zonder dat het de rest in de weg zit. Het is laagdrempelig en vrijblijvend, wat wil je nog meer?’ Hij ziet nog geen nadelen van de pilot. Ook andere boeren zou hij aanraden om agroforestry te doen als hun bedrijf geschikt is. Volgens hem komt niet elk stuk grond in aanmerking, soms is het bijvoorbeeld door wet- en regelgeving niet toegestaan om op bepaalde stukken grond bomen te planten en ook niet alle grond is geschikt als groeiplaats. Bovendien zegt hij dat je er als boer zin in moet hebben: ‘het is geen maïs of graan, het is een gewas dat je voor de lange termijn plant en het is soms een moeilijk verhaal voor boeren dat je er de eerste 15 jaar geen inkomsten van hebt.’ Wat boeren zou kunnen stimuleren om mee te doen is volgens Mark dat je het als groep kan doen of dat er een netwerkorganisatie is waar informatie gedeeld kan worden. Ook samen afzet realiseren zou financieel voordelig zijn.

Meer informatie

Sprankenhof - Biologische tuin, winkel en keuken