Laatst bewerkt op: 12-01-2022

Voorbeeldproject – Geiten en walnoten Liessel

Locatie

Liessel

Omschrijving

Jos Keijzers heeft een geitenboerderij en ook een stuk kruidenrijk grasland. Zijn agroforestry systeem bestaat uit in totaal 1,4 hectare met 113 walnoten. Voor een deel van de walnoten is een waterberging met rabatten aangelegd waarbij de walnoten op de rabatten zijn geplant. Het andere deel bestaat uit 8 bomenrijen. Hij heeft voor walnoot gekozen, omdat deze boomsoort zowel noten als kwaliteitshout levert. Bovendien zei hij: ‘je moet op zoek naar vleesvervangers en dan denk ik dat je met walnoten goed zit.’

Initiatiefnemers

Jos Keijzers i.s.m. Rombouts agroecologie.

Jaar van realisatie

Maart 2021.

Klimaatwinst

De aanplant op een halve hectare met 113 walnotenbomen legt naar verwachting de eerste 10 jaar na aanplant 3 ton CO2 per jaar vast. Daarna zal dit oplopen naar 6 ton CO­ per jaar.

Ervaringen

De belangrijkste redenen van Jos om mee te doen aan de agroforestry pilot waren om de grond beter te benutten, als mooie aanvulling op zijn pensioen en om agroforestry te stimuleren. Het zorgt voor meer bekendheid en daarnaast ziet er ook aantrekkelijk uit; het landschap wordt mooier. Verder ziet Jos ook dat het risicovol is, omdat het lang duurt voordat je productie hebt. Een groot nadeel volgens Jos is het ontbreken van kennis: ‘we doen eigenlijk maar wat, maar goed, we planten de bomen en wachten rustig af wat het wordt.’ Over het algemeen is Jos tevreden over het pilotproject, maar er moet volgens hem wel een vervolg komen waar mensen bij elkaar komen om informatie uit te wisselen. Met de walnoten zelf gaat het over het algemeen goed, alhoewel hij in totaal 28 bomen moest vervangen (voorjaar 2021), omdat er 10 dood waren en de rest erg aangetast was door vorst-, vraat- en droogteschade. Met het oog op de opbrengst/afzet zegt Jos nog dat er nagedacht moet worden over samenwerkingsverbanden, waardoor boeren samen afzet kunnen verkopen en niet weggeconcurreerd worden door de groothandelaren.

In 2020 en 2021 zijn er nog eens 8 rijen van 20 walnotenbomen geplant, op een perceel van 6 ha.

Voorbeeldproject: Geiten en walnoten Liessel