Laatst bewerkt op: 28-10-2021

Voorbeeldproject – Hazelaars, walnoten en kastanjes Halle

Locatie

Boerderij Ruimzicht, Halle

Omschrijving

Boerderij Ruimzicht is een 100% dynamisch landbouwbedrijf en zorgboerderij met melkvee, varkens, schapen, kippen en tuinderij. Op het bedrijf zijn op 30 hectare ongeveer 12 singels van in totaal 300 meter aangelegd met verschillende boomsoorten, waaronder wilgen, elzen, lindes, meidoorns, tamme kastanjes, walnoten en hazelaars. De drie laatstgenoemde aangeplante soorten waren onderdeel van de agroforestry pilot, deze soorten zijn per soort samen met knotwilg in een singel aangeplant. Het gaat om 24 walnoten (6 herkomsten, 4 bomen per herkomst), 50 hazelaars (5 herkomsten, 10 bomen per herkomst) en 20 tamme kastanjes.

Initiatiefnemers

Gerjo Koskamp i.s.m. Rombouts Agroecologie

Jaar van realisatie

Februari 2020

Klimaatwinst

Een singel met een lengte van 300 meter legt naar verwachting de eerste 10 jaar na aanplant gemiddeld 1 ton CO2 per jaar vast. Daarna zal dit gemiddeld 2 ton CO2 per jaar zijn.

Kosten en baten

 

 

 

Ervaringen

Voor duurdere soorten als tamme kastanje, hazelaar en walnoten betaal je normaal veel, maar door de subsidie werden deze soorten betaalbaarder en daardoor interessant. Van de tamme kastanje is helaas 80% kapot gevroren in het voorjaar van 2020, hetzelfde geldt voor een belangrijk deel van de hazelaar. Op dit moment ziet hij bedrijfsmatig niet direct voordelen, echter voor het aanleveren van kennis/informatie in relatie tot vastlegging, verdienmodellen en biodiversiteit omtrent agroforestry is het erg goed. Dit was ook de reden voor Gerjo om mee te doen. Ook is het leuk en nuttig om in een netwerk te zitten en ervaringen te kunnen uitwisselen met anderen. We zijn nu een jaar verder en Gerjo ziet nog geen nadelen. Gerjo zou boeren aanraden om aan een agroforestry project mee te doen, omdat door de financiële steun en de hulp in het opstellen van een plan, je makkelijker begint en stappen zet. Verder zou het goed zijn als er meer kennisuitwisseling was of meer informatieavonden zouden zijn.

Meer informatie

https://boerderijruimzicht.nl/