Laatst bewerkt op: 03-11-2020

Voorbeeldproject:

Essenomvorming – Kerkpolder

Locatie

Kerkpolder, gemeente Midden-Delfland

Omschrijving

De Kerkpolder is een groengebied met een aantal bosvakken vlakbij Delft. Enkele essenopstanden zijn door essentaksterfte zwaar aangetast, waardoor de essen in 2019 moesten worden geveld. De opstanden waren nooit gedund, waardoor er uitsluitend bomen in de stakenfase stonden, die te instabiel waren om individueel te handhaven. Van vak 104M3 is een kern met essen gespaard. Gedurende het groeiseizoen van 2020 is hiervan al een groot deel omgevallen of afgeknakt. Andere boom- en struiksoorten zijn zoveel mogelijk gespaard.

In 2020 is er volvelds aangeplant, met deels individuele mengingen en deels groepsgewijze mengingen. Er zijn 4 percelen beplant, met een totale oppervlakte van 2,21 ha. De aangeplante boomsoorten met herkomst en aantal zijn weergegeven in onderstaande tabel. Daarnaast zijn er nog enkele struiksoorten langs de randen aangeplant.

Initiatiefnemer

Staatsbosbeheer

Jaar van realisatie

2020

Klimaatwinst

Bij het revitaliseren van essenbossen wordt in de eerste 10 jaar na het toepassen van de maatregel jaarlijks ongeveer 2 ton CO2 per ha vastgelegd (4,4 ton CO2 voor alle gerevitaliseerde percelen in de Kerkpolder). Na deze tijd is dit jaarlijks ongeveer 3,9 ton CO2 per ha (8,6 ton CO2 voor alle gerevitaliseerde percelen in de Kerkpolder).

Kosten en baten

Ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen beschikbaar.