Laatst bewerkt op: 27-10-2020

Voorbeeldproject – Voedselbos op yogafarm Dalfsen

Locatie

Yogafarm op Landgoed Den Aalshorst te Dalfsen

Omschrijving

Op de Yogafarm op Landgoed Den Aalshorst in Dalfsen is begin 2020 een voedselbos aangelegd. Het voedselbos maakt onderdeel uit van de bos- en klimaatpilots van de klimaatenvelop.

De Yogafarm ligt te midden van landbouw, natuur en bos. Ter realisatie van het voedselbos op de Yogafarm Dalfsen is op 1 hectare een verscheidenheid aan soorten geplant, op bestaand weiland. Door middel van omvormen van landbouwgrond naar een voedselbos laat de Yogafarm zien dat de grens tussen landbouw, bos en natuur niet zo ver van elkaar ligt.

In de winter van 2019/2020 zijn er ongeveer 80 soorten aangeplant (klik hier voor de beplantingslijst). Dit werd gedaan op 1 ha weiland dat geleidelijk wordt omgevormd tot een zelfvoorzienend voedselbos.

Initiatiefnemers

Het project wordt uitgevoerd door ‘Yogafarm Dalfsen’ op terreinen van het landgoed Den Aalshorst.

Klimaatwinst

De gemiddelde vastlegging voor een hectare voedselbos is 2.3 ton CO2 per hectare per jaar. Na 10 jaar legt een voedselbos jaarlijks 4.6 ton CO2 vast per hectare per jaar.

Jaar van realisatie

December 2019 – Maart 2020

Kosten en baten

Het plantgoed heeft in totaal €12.000,- gekost. Dit omvat een zeer diverse samenstelling (700 stuks/80 soorten) van bomen en struiken met als doel de productie van vruchten, noten en eetbaar blad. De aanplantkosten bedroegen €4000,-. De totale kosten van de aanleg van het voedselbos zijn voor ongeveer de helft gedekt door subsidie vanuit de klimaatenvelop en voor de helft door crowdfunding. Het vergt tijd voordat er geoogst kan gaan worden van het voedselbos. De verwachting is dat er in 2023 voor het eerst vruchten geoogst kunnen gaan worden. Voor noten kost het nog meer tijd.

Ervaringen

De beplanting heeft de droge zomer vooralsnog goed doorstaan. Er is wat vraatschade door reeën geconstateerd bij een aantal elzen. Alleen de vijf smakenbes (Schisandra chinensis) heeft het niet gered.

Meer informatie   

- Yogafarm Dalfsen

www.yogafarm.nl

- Maatregel ‘voedselbossen’ Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer:

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/maatregel/voedselbossen

 - Stichting Voedselbosbouw Nederland:

https://www.voedselbosbouw.org/