Laatst bewerkt op: 05-10-2020

Voorbeeldproject –Geriefbosje Hall

Locatie

Het geriefbosje in Hall ligt in de gemeente Brummen in de provincie Gelderland.

Omschrijving

Op particulier terrein is een geriefbosje van circa 0,3 hectare aangeplant in een weide.  In het ontwerp van dit bosje is natuurlijke gelaagdheid aangebracht en een pad om het bosje toegankelijk te maken. Er zijn in totaal 15 inheemse boom- en struiksoorten opgenomen, variërend van zomereik, haagbeuk en zoete kers tot Gelderse roos, hulst, wilde liguster en brem.

Initiatiefnemers

In de pilot ‘Meer bomen en bos in Gelderland’ hebben Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting Probos van juni 2019 tot en met maart 2020 onderzocht wat nodig is om tot aanplant van grotere, robuustere landschapselementen te komen. Het project is één van de bos- en klimaatpilots die in 2019 van start zijn gegaan, gefinancierd door het ministerie van LNV. Dit voorbeeld is een van de gerealiseerde landschapselementen.

Klimaatwinst

Met het aanleggen van een geriefbosje worden meer bomen in het landschap geplant, wat bijdraagt aan CO2-vastlegging. Het landschap biedt veel mogelijkheden om de ambities voor klimaatmitigatie en -adaptatie invulling te geven. Klimaatbosjes, houtsingels en -wallen in het landschap leggen jaarlijks gemiddeld 9.1 ton CO2 per hectare vast. In een bomenrij of laan is de vastlegging gemiddeld 6.3 ton CO2 per kilometer per jaar. Waar de CO2-voorraad bij volgroeide bossen en houtwallen (bestaande uit hoofdzakelijk bomen) gemiddeld 400 ton per hectare bedraagt, zal een struikbeplanting gemiddeld 70 ton CO2 per hectare vastgelegd hebben.

Jaar van realisatie

2020

Kosten en baten

De kosten voor het plantmateriaal bedroegen in totaal € 1.480,-. De aanlegkosten bedroegen € 928,-.

Ervaringen

N.B.

Meer informatie   

Brochure: Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen