Laatst bewerkt op: 25-09-2019

Locatie

Biologisch pluimveebedrijf van Mourik, Dreumel

Omschrijving

Het biologisch pluimveebedrijf van Willem van Mourik is één van de voorbeeldbedrijven in de bos- en klimaatpilot ‘Agroforestry in kippenuitlopen’, waarin op verschillende pluimveebedrijven een agroforestry-systeem in de kippenuitloop is ontwikkeld.

Op het bedrijf van Willem van Mourik is op 2 hectare zwarte noot aangeplant, in combinatie met wilgentenen van de knotwilgen die al in de uitloop aanwezig waren. De beplanting dient in eerste instantie voor het creëren van beschutting voor de kippen. Met de keuze voor zwarte noot kan met gericht beheer aan het eind van de omlooptijd ook een waardevol product uit de beplanting worden gehaald: notenhout.

In de uitloop zijn eind december 2018 300 notenbomen geplant in een plantpatroon met om en om zwarte noot en wilg. Door wilgen tussen de notenbomen de planten, kunnen de wilgen dienen als concurrentie voor de noten. Door de concurrentie wordt de takafstoting bij de noten bevorderd, wat de houtkwaliteit van het notenhout ten goede komt.

Initiatiefnemer

Het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ is één van de bos- en klimaatpilots die, gefinancierd door het ministerie van LNV, in 2018 van start zijn gegaan. In het project werken Stichting Probos, Louis Bolk Instituut en Face the Future samen aan het demonstreren en promoten van verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen en het onderzoeken hoeveel CO2 met beplanting kan worden vast gelegd.

Jaar van realisatie

2018

Ervaringen

De kippen konden direct na de aanplant de uitloop in. Enkele weken na de aanplant is de ervaring dat de kippen de beplanting met rust laten.

Kosten en baten

De kosten voor de aanplant van de walnoten bedroegen in totaal ongeveer €5.500 (excl. BTW) inclusief plantmateriaal, arbeid aanplant, aanbrengen boombescherming en boompalen en het toedienen van extra voeding bij aanplant.

De kosten voor aanleg bedroegen dus €2750/ha. Berekening van aanlegkosten op basis van kostennormen komen op een vergelijkbaar bedrag uit. Er is gerekend met €2750/ha.

De opbrengsten voor zwarte noten zijn onzeker, omdat er nog geen duidelijke markt voor is. Als de noten afgezet kunnen worden, wordt uitgegaan van een 50% lagere opbrengst dan bij walnoten, maar mogelijk is er geen afzet (niet kostendekkend). Beide scenario's zijn doorgerekend. Na twee, vijf en tien jaar worden de bomen gesnoeid. De houtproductie van zwarte noten is hoger dan die van walnoten. Op basis van Mohni et al. (2009) en Ares en Brauer (2004) wordt uitgegaan van een opbrengst van 1,13 m3/boom na 50 jaar. Er wordt een prijs van €250/m3 gerekend. Het takhout (98 ton/ha) wordt gechipt en verkocht voor €40/ton. De totale oogstkosten bedragen €5100/ha.

Als de noten kunnen worden afgezet is, bij een reële rente van 3%, de netto contante waarde van de aanplant €21.054 euro/ha en is de annuïteit €818/ha. De interne rentevoet bedraagt 12%.

Als de noten niet kunnen worden afgezet, dan is bij een reële rente van 3% de netto contante waarde €5.500 euro/ha en de annuïteit €215/ha. De interne rentevoet is dan 5%.

Klimaatwinst

Een hectare walnotengaard met 100 bomen per hectare legt naar verwachting over een periode van 50 jaar gemiddeld 5,8 ton CO2 per hectare per jaar vast.

Meer informatie                                                                                         

Meer informatie over het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’: https://agroforestrykip.nl/  

Mohni C., Pelleri F., Hemery G.E. (2009). The modern silviculture of Juglans regia L.: A literature review. Bodenkultur 60(3): 19-32

Ares A., Brauer D. (2004). Growth and nut production of black walnut in relation to site, tree type and stand conditions in south-central United States. Agroforestry Systems 63(1), 83-90