Laatst bewerkt op: 01-12-2022

Voorbeeldproject:

Stimuleren verjonging – Beekhuizense Bossen Rheden

Locatie

Bospercelen ter hoogte van Buitenplaats Beekhuizen in de gemeente Rheden

Omschrijving

In de winter van 2018-2019 was de gemeente Rheden genoodzaakt om enkele percelen met fijnspar te kappen op de helling bij Buitenplaats Beekhuizen. De fijnsparren waren aangetast door de letterzetter, een kleine kever die gangen graaft onder de bast van fijnsparren. Om verspreiding van de letterzetter tegen te gaan was kappen de enige optie.

In het plantseizoen 2019-2020 is er op een oppervlakte van 2,8 ha overgegaan tot de aanplant van kloempen, bestaande uit gemengd bosplantsoen. Voor elk van de geplante boomsoorten is een erkende herkomst geselecteerd (zie tabel). Om de aanplant te beschermen werd er een hert-, ree- en zwijnwerend raster geplaatst om de vakken A en B (zie kaart). In vak G werden er plantkokers gebruikt in de kloempen, omdat dat vak niet afgerasterd is. In vak C werden er veren gebruikt (winterlinde, esdoorn, wintereik en berk) met een plantafstand van 3m x 3m. Daarnaast werden in vak C enkele struikvormende soorten geplant (hazelaar en sporkehout) om een geleidelijke overgang van de camping naar het bos te creëren. Onderstaande kaart geeft de vakken A, B, C en G weer en toont waar de kloempen van lijsterbes, tamme kastanje en haagbeuk liggen.

 

Initiatiefnemer

Gemeente Rheden in samenwerking met Bosgroep Midden Nederland

Jaar van realisatie

Winter 2019-2020

Klimaatwinst

Het additionele effect van het toepassen van de maatregel binnen dit voorbeeldproject wordt bepaald door de CO2-vastlegging van de aanplant te berekenen. De aanplant zal ongeveer een derde van het perceel bedekken, dus wordt een derde van de CO2-vastlegging van nieuw bos aangenomen. Dit is ongeveer 3 ton CO2 per hectare per jaar. Aangezien het gerevitaliseerde oppervlakte 2,8 ha bedroeg, is de totale additionele CO2-vastlegging per jaar ongeveer 8,4 ton CO2.

Kosten en baten

Ervaringen

In de winter van 2021-2022 is de eerste monitoringsronde uitgevoerd. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het monitoringsrapport hier

 

Meer informatie                           

https://studiorheden.nl/2018/12/14/letterzetter-legt-fijnsparren-plat-in-beekhuizen/

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/SN-Revitalisering-laagproductief-bos-1.htm

https://www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/project/revitalisering-laagproductief-bos