Laatst bewerkt op: 25-09-2020

Voorbeeldproject - BioBlocks

Locatie

Kievitsven 108, Rosmalen

Omschrijving

BioBlocks zijn bouwblokken, gemaakt van plantenresten. De blokken kunnen onder andere gebruikt worden bij geluidsschermen, oeverbekleding en groene daken. BioBlocks worden gemaakt van kraggen en plagsel afkomstig van Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel, het grootse moerasgebied van West-Europa.

De unieke natuur en rietlanden in Weerribben-Wieden worden gevormd door grote drijvende pakketten met organisch materiaal (kraggen), zoals waterplanten en mossen. Deze pakketten ontstaan door het langzaam dichtgroeien van open water (verlanden) en worden in de loop der jaren steeds dikker. Ze worden dan steeds minder geschikt voor de kenmerkende en zeldzame veenplanten en -dieren en voor rietteelt. Staatsbosbeheer streeft er naar om middels een cyclisch beheer een deel van de oude kraggen te verwijderen door open water te maken. Zo kan de verlanding opnieuw beginnen en blijven de kenmerkende veenplanten en -dieren duurzaam behouden.

Het achterlaten van het plagsel zorgt voor vestiging van ongewenste vegetatie. Het afvoeren van het organisch materiaal is een grote kostenpost en zorgt ervoor dat de opgeslagen koolstof snel weer vrijkomt als CO2 in de atmosfeer. Het persen van BioBlocks van de kraggen en het plagsel is daarmee een duurzaam en aantrekkelijk alternatief.

Initiatiefnemer

De initiatiefnemers zijn Ron en Driek Voets. Het project maakt geen deel uit van de Klimaatenvelop Bos, Natuur en Hout.


Jaar van realisatie

2013

Klimaatwinst

In een ton droge stof aan kraggen ligt ongeveer 1,35 ton CO2 opgeslagen. De verwerking van de kraggen en het plagsel tot BioBlocks vereist relatief weinig energie. Nadat de BioBlocks geperst zijn, worden ze nog vier tot acht weken te drogen gelegd in rekken. De BioBlocks gaan minstens 10 jaar mee en kunnen daarna gerecycled worden.

Daarnaast kan het toepassen van BioBlocks leiden tot een substitutie-effect, omdat materialen zoals staal, beton en plastic worden vermeden. Bij de productie van deze materialen komt veel CO2 vrij. Dit substitutie-effect is afhankelijk van de toepassing waarvoor de BioBlocks worden gebruikt.

Kosten en baten

De leverantie m.b.t. één vierkante meter aanzicht van Bioblocks kost ca. € 45,--

Ervaringen

Er zijn momenteel al enkele honderdduizenden BioBlocks geproduceerd. De BioBlocks zijn onder andere gebruikt bij een landhoofd en toerit van een brug over de Gouwe langs de A12 en een ecoduct in natuurgebied De Mortelen  langs de A2 t.h.v. Best.

Meer informatie                                                                                                        

www.bioblocks.nl