Laatst bewerkt op: 18-02-2020

Voorbeeldproject:

Stimuleren verjonging – Landgoed De Rozephoeve

Locatie

Landgoed De Rozephoeve (Noord Brabant).

Omschrijving

Landgoed De Rozephoeve is een particulier landgoed tussen Oisterwijk en Oirschot in Noord-Brabant. Het landgoed is ca. 540 ha groot en ligt in Nationaal Landschap Groene Woud. Er liggen enkele bosterreinen op het landgoed, waaronder een perceel van 2.44 ha gedomineerd door grove den (77%) en daarnaast Amerikaanse eik (16%) en berk (6%). Het is een zogenaamd ‘holstaand dennenbos’, met een lage staande voorraad (ongeveer 224 m3/ha) en weinig verjonging.  Door kloempen aan te planten met verschillende klimaatbestendige loof- en naaldhoutsoorten wordt de verjonging in dit bos gestimuleerd en daarmee het bos als geheel gerevitaliseerd. Op het totale oppervlakte worden 1250 jonge bomen geplant. In de tabel hieronder is gespecificeerd hoeveel bomen van welke soort worden geplant.

Voor de Douglassparren en levensbomen werd plugplantsoen gebruikt, voor de andere soorten normaal plantsoen. 250 bomen werden met een groeikoker geplant, ter bescherming. Bij 325 bomen werd er bij wijze van proef een nutriëntengift toegediend in het plantgat.

Initiatiefnemer

Bosgroep Zuid-Nederland

Jaar van realisatie

De kloempen zijn in maart 2019 geplant.

Klimaatwinst

Het additionele effect van het toepassen van de maatregel binnen dit voorbeeldproject wordt bepaald door de CO2-vastlegging van de aanplant te berekenen. De aanplant zal ongeveer een derde van het perceel bedekken, dus wordt een derde van de CO2-vastlegging van nieuw bos aangenomen. Dit is ongeveer 3 ton CO2 per hectare per jaar. 

Kosten en baten

De kosten voor het onderplanten van het perceel zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen beschikbaar.

Meer informatie                           

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/SN-Revitalisering-laagproductief-bos-1.htm

https://www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/project/revitalisering-laagproductief-bos                             

 

Voorbeeldproject: Stimuleren verjonging Rozephoeve