Laatst bewerkt op: 11-12-2019

Voorbeeldproject: Essenomvorming Hollandse Hout

Locatie

Natuurgebied Hollandse Hout, provincie Flevoland

Omschrijving

Essenopstanden in heel Nederland hebben te lijden onder essentaksterfte, veroorzaakt door de invasieve schimmel vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus). De gevolgen zijn in sommige gevallen zo ernstig dat hele opstanden omgevormd moeten worden. Dit is een grote kostenpost voor de boseigenaren, maar biedt ook kansen om het bos opnieuw in te richten met een grotere verscheidenheid aan soorten. Dit vergroot op termijn de veerkracht en biodiversiteit van het bos.

In natuurgebied Hollandse Hout in de provincie Flevoland zijn 5 essenopstanden (4,5 ha in totaal) omgevormd door Staatsbosbeheer. De essen op deze opstanden werden gekapt en de bodem werd geklepeld, waarna werd aangeplant. Onderstaande tabel toont de aantallen van elke boomsoort die geplant zijn per perceel.

Initiatiefnemer

Staatsbosbeheer

Jaar van realisatie

December 2018 – januari 2019

Klimaatwinst

De CO2-vastlegging die door de aanplant gerealiseerd wordt, kan gemodelleerd worden. Onderstaande grafieken tonen de ontwikkeling van de staande voorraad gemiddeld genomen over de vijf opstanden, in een beheerde en in onbeheerde situatie.

Onderstaande tabel toont de CO2-vastlegging per hectare na 51 jaar in alle vijf opstanden.

Het totale areaal dat binnen Hollandse Hout is omgevormd is 4,5 hectare. In totaal wordt daar in een onbeheerde situatie jaarlijks 41,0 ton CO2-eq per jaar vastgelegd en in beheerde situatie 16,5 ton CO2-eq.

Wanneer er niet zou zijn aangeplant, zou er zich waarschijnlijk ook natuurlijke verjonging hebben gevestigd op de percelen. Het is echter lastig in te schatten of en in welke mate dit zou gebeuren. Dit is daarom niet meegenomen in de berekeningen van de CO2-vastlegging. Daarnaast kan het hout dat vrijkwam bij het kappen van de zieke essen wellicht nog worden toegepast. Het substitutie-effect wat hieruit zou kunnen ontstaan is ook niet meegenomen, omdat het nog niet bekend is hoeveel hout er precies is geoogst in Hollandse Hout en voor welke toepassingen dit zal worden gebruikt.

Ervaringen

De aanplant is pas kortgeleden gerealiseerd, waardoor er nog geen ervaringen zijn.

Meer informatie

Omroep Flevoland: 'Essentaksterfte vernietigt negen op de tien bomen'

https://www.youtube.com/watch?v=ONrOnmJs7gY

Staatsbosbeheer: 'Van zieke essen tot tafel'

https://www.youtube.com/watch?v=eQy7xavHPcM

Voorbeeldproject: Essenomvorming Hollandse Hout