Laatst bewerkt op: 28-06-2022

Voorbeeldproject: Essenomvorming in Siddeburen

Locatie

Landgoed Tivoli, te Siddeburen

Omschrijving

Landgoed Tivoli is in de jaren ‘90 aangelegd op toenmalige landbouwgrond. Doel van de aanleg was en is vastlegging van koolstof in bossen. De aanleg is destijds medegefinancierd vanuit het toenmalige Stichting Face. Een belangrijk aandeel van het bos bestaat uit de boomsoort es. Een zeer groot deel daarvan lijdt aan essentaksterfte en een deel van de zwaarst getroffen gedeelten is reeds gekapt. Doel is om deze bossen te herstellen door middel van aanplant van andere hoogwaardige loofhoutsoorten die bijdragen aan de doelstelling koolstofvastlegging. Met (co)financiering vanuit de klimaatenvelop Bos & Natuur 2018 en energieleverancier Greenchoice is circa 4,5 ha improductief essenbos gerevitaliseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van groepsgewijze beplanting (‘kloempen’). De verwachting is dat tussen de aanplante kloempen voldoende verjonging opkomt voor herstel van het bos.

De totale beplanting ziet er als volgt uit, met alle aantallen die geplant zijn op 4,5 ha

Initiatiefnemer

Particuliere eigenaar, provincie Groningen en Stichting Probos.

Jaar van realisatie

2018

Klimaatwinst

Na het kappen van de zieke en dode essen bleven er slechts enkele overstaanders achter in de opstand. De verwachting is dat deze essen ook de komende jaren te gronde zullen gaan, door essentaksterfte of door windworp.

De CO2-vastlegging die de komende jaren gerealiseerd gaat worden door de aanplant is gemodelleerd. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de staande voorraad voor een beheerd en een onbeheerd scenario. Daarnaast wordt op termijn nog extra vastlegging verwacht door natuurlijke verjonging tussen de kloempen.

Onderstaande tabel toont de CO2-vastlegging.

Kosten en baten

De kosten voor de omvorming van de essenopstand zijn uitgelicht in onderstaande tabel:

Na 15-20 jaar valt de eerste oogst te verwachten op deze groeiplaats. De opbrengsten daarvan zijn nog onzeker.

Ervaringen

Momenteel staan er nog enkele overstaanders van het voormalige essenbos. De verwachting is dat deze essen te gronde zullen gaan door essentaksterfte of door windworp. Door de kap van de zieke essen is het terrein nu erg open, waardoor de wind vrij spel heeft.

Meer informatie

https://www.greenchoice.nl/nieuws/artikelen/niet-aardkloten-maar-aanpoten/  

Voorbeeldproject: Essenomvorming in Siddeburen