Laatst bewerkt op: 28-06-2022

Locatie

Hillekens Hoeve, Etten-Leur

Omschrijving

De ‘Hillekens Hoeve’ is een biologisch melkveebedrijf in het buitengebied van Etten Leur. Op 49 hectare huiskavel en 10 hectare pachtgrond worden 95 melkkoeien en 40 stuks jongvee gehouden. In 2019 zijn er 45 walnotenbomen op één hectare grasland aangeplant. Van de walnotenbomen (Juglans regia) zijn er 23 van de cultivar ‘Broadview’ en 22 van de cultivar ‘Mars’.

Initiatiefnemer

Jack Verhulst

Jaar van realisatie

De walnotenbomen werden in maart 2019 geplant.

Klimaatwinst

Een hectare walnotengaard met 45 bomen per hectare legt naar verwachting over een periode van 50 jaar gemiddeld 2,6 ton CO2 per jaar vast.

Kosten en baten

Het plantgoed kostte €43,25 per stuk. Voor 45 stuks was de totaalprijs dus €1946. Voor de benodigde boompalen en gaas werd €54 per boom betaald. Van het project wordt verwacht dat het de eerste 6 à 7 jaren geen inkomsten oplevert. Echter dient het wel als etalage voor het biologische melkveebedrijf en om te laten zien welke kansen er liggen voor landbouw.

Ervaringen

Jack is erg betrokken bij het uitleggen en promoten van agroforestry, bovendien ziet hij de voordelen die het op lange termijn biedt. Een van zijn belangrijkste redenen is dat het dient als visitekaartje, het is een aanknopingspunt voor als er bezoekers komen, waardoor je mensen (met name ook veel schoolkinderen) kunt leren wat agroforestry inhoudt. Verder zorgt het ook voor biodiversiteit, schaduw voor het vee in de zomer, opbrengst en vooral dus gesprekstof. Echter, ook Jack ziet de nadelen, waarvan de grootste is dat het erg lang duurt voordat het wat opbrengt. Een ander nadeel dat hij ziet is dat de bewerking van het land veel lastiger is: ‘er moet bemest en gemaaid worden, en dan staan er opeens obstakels [bomen],’ hierdoor kost dit meer tijd en daardoor ook geld. Jack waardeert de subsidie, maar het moet ook uit eigen zak komen. Ook een deel van de bomen (ca. 12 van de 45), die dood waren gegaan of erg aangetast waren door de droogte, moest vervangen worden wat zorgde voor extra werk en kosten.

Dit alles heeft bij Jack echter zijn enthousiasme niet geschaad, hij zou het zeker aanraden aan andere boeren. Hij geeft aan dat je ervoor moet zorgen dat boeren er de toegevoegde waarde van in gaan zien, dan wordt die boer enthousiast en gaat hij/zij het ook overwegen. Om ervoor te zorgen dat het voor boeren nog aantrekkelijker wordt, zou Jack aanraden om te zorgen voor meer financiële steun, meer mogelijkheden voor kennisuitwisseling (door het creëren van een netwerk) en minder administratieve rompslomp. Een goede tip van Jack was: ‘meer promotie doen, niet vanuit de provincie of Den Haag, maar met concrete voorbeelden en vanuit de mensen die de taal van de boer spreken.’

Meer informatie           

https://www.hillekenshoeve.nl/