Laatst bewerkt op: 25-09-2019

Locatie

Ten westen van Nieuwe Pekela (Provincie Groningen).

Omschrijving

In de klimaatpilot ‘Bos en hout voor het Groningse landschap’ is een vijftiental locaties geïdentificeerd waar in de toekomst mogelijk nieuw bos aangelegd kan worden (circa 180 ha.).

In een schetsatelier voor het gebied rondom zandwinningsplas Heeresmeer te Nieuwe Pekela is de basis gelegd voor een werkwijze om het klimaatresultaat van verschillende ontwerpen in beeld te brengen. Hiervoor was voorafgaand aan het schetsatelier door Probos een concept-tool ontwikkeld waarmee voor een tiental bosbeelden en landschapselementen, op basis van oppervlak of lengte van ingetekende elementen, inzicht verkregen kan worden in het mitigatieresultaat van het ontwerp (ton CO2-vastlegging en CO2-substitutievoordeel bij oogst en toepassing van hout) ten opzichte van andere ontwerpkeuzes.

Projectpartners

Provincie Groningen en Stichting Probos

Jaar van uitvoering

2018

Ervaringen

Tijdens het schetsatelier zijn in twee teams ontwerpschetsen gemaakt voor het plangebied. Het verschil tussen beide schetsen wat betreft de klimaatmitigatie-potentie bleek wezenlijk, wat erop wijst dat gericht sturen op klimaatprestatie tijdens het landschapsontwerp daadwerkelijk impact kan hebben. Tijdens deze eerste sessie, waarin een eerste ontwerp van een dergelijke rekentool is uitgeprobeerd, is aan de mitigatieresultaten echter nog geen concrete CO2-winst te hangen. In het vervolg van het project zal de tool verder uitgewerkt en aangescherpt worden. Het belangrijkste resultaat van het schetsatelier was het ontwikkelde besef dat ‘klimaat’ meenemen als thema in het landschapsontwerp daadwerkelijk een verschil kan maken in de klimaatmitigatiewaarde van het landschap.