Laatst bewerkt op: 17-12-2019

Voorbeeldproject

Stimuleren verjonging – Landgoed Elspeterbosch

Locatie

Het Elspeterbosch ligt ten oosten van Elspeet (Gelderland). De rood omgrensde gebieden in de figuur hiernaast zijn de percelen waar de maatregel is toegepast.

Omschrijving

Er zijn bij dit voorbeeldproject twee percelen waar de verjonging is gestimuleerd. Op het grootste perceel (1.78 ha) staat grove den, op het kleinere perceel (0.73 ha) staat zomereik. Beide percelen zijn onderplant met in totaal 2500 douglassen (plugplantsoen, maat P40). De percelen zijn na de plantactiviteiten omrasterd inclusief schrikdraad.

Foto van de opstand voorafgaand aan de revitalisering

Initiatiefnemer

Bosgroep Midden-Nederland

Jaar van realisatie

De kloempen zijn begin 2019 geplant.

Klimaatwinst

Voorafgaand aan de maatregel was de staande voorraad in het grove dennenperceel ca. 113 m3/ha met een bijgroei van 3.6 m3/ha/jr en in het eikenperceel  43 m3/ha met een bijgroei van 2.7 m3/ha/jr.

De ontwikkeling van de staande voorraad is gemodelleerd met het programma EFISCEN Space. Onderstaande grafieken tonen deze ontwikkeling gedurende 21 jaar voor de twee opstanden onder vier scenario’s:

  • Geen revitaliseringsmaatregel en onbeheerd laten (Business As Usual, onbeheerd)
  • Geen revitaliseringsmaatregel maar wel beheerd (Business As Usual beheerd)
  • Revitalisering zonder beheer (Revitalisering onbeheerd)
  • Revitalisering met beheer (Revitalisering beheerd)

Bij een beheerd scenario worden er geen oogst- of dunningsactiviteiten verricht, bij beheerde scenario’s wel. De intensiteit hiervan is afgeleid uit het gemiddelde beheer dat terreinbeherende organisaties met een productiedoelstelling voeren in Nederland.

De revitalisering heeft een duidelijk positief effect op de ontwikkeling van de staande voorraad in alle opstanden. In de eikenopstand overstijgt de beheerde revitalisering zelfs het onbeheerde Business As Usual (BAU) scenario.

Onderstaande tabel geeft de vastleggingen weer in ton CO2-eq per jaar, gebaseerd op de vastlegging voor de komende 21 jaar.

Als we uitgaan van een scenario met revitalisering waarbij een normaal beheer wordt gevoerd, dan wordt er elk jaar 6.9 ton CO2-eq meer vastgelegd in het gerevitaliseerde bos dan wanneer er niet was ingegrepen (uitgaande van BAU beheerd scenario).

Kosten en baten

De kosten voor het onderplanten van beide percelen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen beschikbaar.

Meer informatie                     

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/SN-Revitalisering-laagproductief-bos-1.htm

https://www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/project/revitalisering-laagproductief-bos                          

Voorbeeldproject: Stimuleren verjonging Elspeterbosch