Organisatie uitvoeren van maatregelen

Bij het aanleggen of aanpassen van landschapselementen is het interessant om dit op voldoende grote schaal te doen, om kosten te drukken. Zo is het bijvoorbeeld interessanter om groene daken aan te leggen met een buurtcoöperatie in plaats van individueel. Ook bij het afvoeren van biomassa uit landschapselementen is de organisatie van belang, om de afvoer van de geoogste biomassa efficiënt te kunnen doen. Landschappelijke elementen zoals gazons en bermen hebben geen productiefunctie, waardoor er van een groot oppervlakte stedelijk groen helemaal geen productie komt. Omvormen van delen van dit gazon naar bloemrijk grasland kan bijdragen aan de doelen van natuur/insectenvriendelijk beheer en ook waardevolle biomassa leveren voor inzet in de bio-economie. Bij het toepassen van de maatregelen uit deze gereedschapskist is de organisatie rondom het landschapsonderhoud een belangrijke factor. Bij maatregelen die betrekking hebben tot het afvoeren van biomassa kunnen bijvoorbeeld de afzetmogelijkheden voor de biomassa in kaart worden gebracht. Door het onderhoud hierop af te stemmen valt er al veel winst te halen. Bij maatregelen die het aanleggen van landschapselementen behelzen, kan er bij de aanleg rekening gehouden worden met efficiëntie van het onderhoud en de oogstbaarheid.

Er zijn geen maatregelen gevonden