Optimaliseren koolstofvastlegging

Meer koolstofvastlegging in landschapselementen kan bereikt worden door meer elementen aan te leggen en/of door de koolstofvastlegging in de bestaande elementen te vergroten. Bij het aanleggen van landschapselementen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan groene daken, die koolstof vastleggen in de stad en het hitte-eiland effect verminderen, of meer bomen langs wegen aan te planten. De koolstofvastlegging in bestaande elementen kan vergroot worden door bijvoorbeeld struiken in bomenrijen aan te leggen, actief te verjongen en/of te verzorgen in slecht onderhouden bestaande elementen.