Benutten van vrijkomende biomassa

De biomassa die momenteel vrijkomt bij het onderhoud van landschappelijke elementen wordt momenteel niet of beperkt benut. Het wordt ter plekke versnipperd of moet tegen betaling worden afgevoerd en gestort. Een belangrijke gemene deler bij veel van de maatregelen uit deze gereedschapskist is het benutten van deze biomassa. Enerzijds om duurzame energie op te wekken en hoogwaardige producten te maken (waardoor in de totale keten de netto C-emissies dalen), anderzijds om de kosten van het onderhoud van landschappelijke elementen te beperken en om de landschappelijke elementen te versterken door oogst te combineren met verjonging. Bij gazon en bermen kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar het hoogwaardig benutten van maaisel en bij het onderhoud van houtwallen naar het benutten van de vrijkomende houtige biomassa.