Houtketen

Hout dat op duurzame wijze geoogst wordt uit bos is een belangrijke hernieuwbare grondstof. Het kan voor een veelheid aan toepassingen gebruikt worden en zal een steeds belangrijkere rol krijgen in de transitie naar een bio-economie. In de bio-economie wordt hout gebruikt om materialen met een grote CO2-voetafdruk (zoals beton, staal en plastic) te vervangen. Daarbij wordt ook nog koolstof in de producten opgeslagen.

Duurzame productie van hout in bos wordt verder besproken in het hoofdthema ‘Bosbeheer’. In dit hoofdthema wordt gekeken naar de kansen voor gebruik van hout voor klimaatmitigatie, op de route van groeiplaats naar eindproduct. Er wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden voor duurzame toepassing van hout, met accent op gebruik binnen Nederland. Daarnaast worden toepassingen met hout besproken die beheerders op eigen terreinen kunnen inzetten.