Bosbeheer

Bossen zijn in staat om veel CO2 vast te leggen en dit langdurig vast te houden. In een gemiddeld Nederlands bos  leggen bomen jaarlijks enkele tonnen CO2 vast in stammen, dikke takken en wortels. Ieder jaar neemt met het groeien van de bomen deze hoeveelheid koolstof verder toe. Bladeren, naalden, fijne twijgen en wortels hebben een korte levensduur, en de daarin opgeslagen koolstof en voedingsstoffen komen jaarlijks beschikbaar voor de organismen die deze organische stof afbreken op en in de bodem. Dit houdt de kringloop van voedingsstoffen in stand.

Veranderingen in het areaal bos, de opbouw van dat bos en het bosbeheer kunnen om die redenen een aanmerkelijke bijdrage leveren aan de CO2 –huishouding. Het lastige hierin is dat bepaalde maatregelen doorwerken in de hele keten van bos, bosbodem en producten, waarbij verlies in het ene deel kan leiden tot C-opbouw in een ander deel. Deze gereedschapskist probeert hierin praktische richtlijnen te geven.

Het bosbeheer kan zich daarbij richten op:

Vrijwel alle beheermaatregelen die regulier worden uitgevoerd in bossen hebben een directe invloed op de koolstofvoorraden in bos. In het overzicht hieronder staan enkele beheermaatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen hierboven.