Voedselbossen

Een voedselbos is een extensieve vorm van landbouw waarin bomen een belangrijke rol spelen. In een voedselbos wordt een natuurlijk bos-ecosysteem nagebootst door gelaagdheid in de vegetatie en gebruik van meerjarige beplanting voor voedselproductie. In de boom- en struiklaag worden noten en fruit gekweekt en op de open plekken groeien groentes, bloemen en kruiden.

Op het gebied van voedselbossen is er veel beweging en communicatie, maar het aantal ‘serieuze’ voedselbosbouwers (ca. 15 stuks) en het areaal (enkele tientallen hectares) is vooralsnog zeer klein. Wel hebben voedselbossen veel sympathie en draagvlak op regionaal en lokaal niveau, en kunnen ze een rol spelen om het gat tussen landbouw en natuur te dichten. Ook wordt nagestreefd dat voedselbossen worden gerangschikt als landbouwgrond, en niet vanzelf de status van bosgrond krijgen.

Eind 2017 hebben eenentwintig partijen de Green Deal Voedselbossen ondertekend, die zich hiermee committeren om zich in te zetten voor vergroting van het areaal aan voedselbossen in Nederland, onderzoek te doen naar o.a. de ecologische functionaliteit en sociaalmaatschappelijke waarde ervan en een online platform op te zetten voor het delen van praktische kennis. Wanneer deze ambities worden uitgevoerd kan dit leiden tot een snelle uitbreiding van het areaal.