In combinatie met veeteelt

Bij de combinatie bomen en veeteelt verzorgen de bomen beschutting voor het vee tegen zon, regen en wind en kunnen de bomen worden gebruikt als voedselgewas voor het vee. Bijvoorbeeld bij de combinatie eiken(hakhout) en vrije-uitloopvarkens. De varkens scharrelen tussen de eiken en voeden zich met de eikels. Dit komt de smaak van het vlees zeer ten goede. Daarnaast produceren de eiken brandhout, paalhout of zaaghout. In het Praktijknetwerk Voederbomen is ervaring opgedaan met de aanplant van zogenaamde voederbomen, zoals wilgen, die kunnen worden gebruikt als aanvulling op het rantsoen van geiten of runderen.

Ook zijn combinaties mogelijk waarbij de bomen, in plaats van als voederboom, met hun vruchten een extra verkoopbaar product leveren. Bijvoorbeeld beweiding van schapen in combinatie met walnoten of fruitbomen in de wei. Of combinaties met snelgroeiende houtsoorten, zoals bijvoorbeeld populierenteelt in combinatie met beweiding van koeien.

Het introduceren van een bomen-teeltsysteem gecombineerd met vee kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door agroforestry in te passen in kippenuitlopen, een boomgaard aan te leggen in weides, door singels en houtwallen rondom kippenuitlopen of weides aan te leggen of door voederbomen aan te planten.