Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur

Tijdens de conferentie "De jaren '20': Decennium van het bos" van de Coalitie Bos en Hout zijn de Factsheets 'Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur' gepresenteerd. Deze Factsheets zijn opgesteld in het najaar van 2019. Aanleiding hiervoor was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2/jaar additoneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team vanuit de Klimaatenvelop 2019 deze Factsheets samengesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots.

De Factsheets zijn via deze link te downloaden.