TWEE JAAR ERVARING MET KLIMAATSLIM BOS- EN NATUURBEHEER

In december 2020 is het rapport 'Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer' uitgebracht. Dit rapport beschrijft de ervaringen en resultaten die zijn opgedaan binnen de pilots van de klimaatenveloppen 2018 en 2019. Veel van deze pilots zijn in meer detail beschreven op de Gereedschapskist. De klimaatenveloppen zijn uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het rapport is via deze link te downloaden:

Refereren naar het rapport kan op de volgende manier:

Lerink, B., Schelhaas, M-.J., Clerkx, S., Copini, P., Veraart, J., Den Ouden, J., Sass-Klaassen, U., Kistenkas, F., Kruijt, B., Boosten, M., Kremers, J., Reichgelt, A., Penninkhof, J., Oldenburger, J., Snoep, M., Hekhuis, H., De Groot, C., Koopmans, G., Lindenbergh, D., Delforterie, W., Lokin, V., Van der Gaast, W., Vertegaal, P., Enthoven, G., Groot, D., Brunsveld, M., Groenendijk, S., Rombouts, P., Buiter, M., Corten, I., Klaassen, R., De Munck, E., Van den Heuvel, P., Borgman, D., Derksen, P., Van Korven, P., Nabuurs, G-.J. (2020). Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland; Resultaten van de klimaatenveloppen Bos, Natuur en Hout 2018 en 2019. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport . 56 blz.; 22 fig.; 4 tab.; 34 ref.