Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Sequoiadendron giganteum - Mammoetboom

Ervaring 1
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer
Aantal bomen: 11-20
Teeltwijze plantsoen:
Locatie opstand: Anloo - Pinetum Ter Borgh
Kiemjaar: 1926
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: Onbekend
Diameter dominante boom: Onbekend

Beschrijving ervaring:
Groep van elf mammoetbomen
Ervaring 2
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: WUR Bosecologie & Bosbeheer
Aantal bomen: 6-10
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Renkum, proefterrein aan de Zwarte Weg; RD 177028/443176
Kiemjaar: 1976
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 25-27 m (max 27.3) (meetleeftijd 45 jaar)
Diameter dominante boom: 48-57 (max 57.3) cm (meetleeftijd 45 jaar)

Beschrijving ervaring:
groep van 7 mammoetbomen op humusarm leemhoudend zand; leeftijd bepaald met een boorkern.