Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Tilia cordata - Winterlinde

Ervaring 1
Naam melder: Anoniem
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer
Aantal bomen: >100
Teeltwijze plantsoen: Anders
Teeltwijze plantsoen, anders: Maat 60-100
Locatie opstand: Lierderbos
Kiemjaar: 2015
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: Onbekend
Diameter dominante boom: Onbekend

Beschrijving ervaring:
In het plantseizoen 2018-2019 zijn er in het kader van de klimaatenvelop in het Lierderbos o.a. 8 kloempen van winterlinde geplant. Elke kloemp bestond uit 25 winterlindes.
Ervaring 2
Huis ter Heide
Naam melder: Gerard van den Burg
Eigenaar opstand: Natuurmonumenten
Aantal bomen: 3-5
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Huis ter Heide
Kiemjaar: Onbekend
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: 1m
Diameter dominante boom: Onbekend

Beschrijving ervaring:
In 2014 Tilia cordata als plantgoed aangeplant, zeer moeilijke start met veel uitval. Wel beschermd tegen wildvraat. Na 6 jaar overleeft 10 %, deze overlevers doen het echter goed tot zeer goed. Nog steeds weinig hoogtegroei (120% hoger dan bij aanplant) maar gewone tot grote bladeren. Geen plantgatverbetering toegepast! Wel in 2020 een kopje steenmeel Bioliet verstrooid rondom de boompjes. Bodem veldpodzol en duinvaaggrond.
Ervaring 3
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer BE Veluwerand
Aantal bomen: >100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Doorwerth, SBB object Doorwerth, vak47N; RD 182384;442894
Kiemjaar: 1948
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 19-20m (max 24.4) (meetleeftijd 72 jaar)
Diameter dominante boom: 30-32m (max 39) (meetleeftijd 72 jaar)

Beschrijving ervaring:
mooie opstand winterlinde, met ondergroei van o.a. Bosanemoon. Op humusrijk, leemhoudend zand.
Ervaring 4
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer
Aantal bomen: >100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Doorwerth, SBB object Doorwerth, vak 47T; RD 182586/442898
Kiemjaar: 1947
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 20-23 (meetleeftijd 74 jaar)
Diameter dominante boom: 35-44 (max 53)

Beschrijving ervaring:
Bijzondere opstand van 100 winterlindes, met ondergroei van Bosanemoon. Op humusrijk, leemhoudend zand.
Ervaring 5
Doorwerth, SBB object Doorwerth, aan de bosrand; RD 182342/442759
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer BE Veluwerand
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Doorwerth, SBB object Doorwerth, aan de bosrand; RD 182342/442759
Kiemjaar: 1922
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: 30-31 m (max 31.4) (meetleeftijd 99 jaar)
Diameter dominante boom: 50-57 cm (max 59) (meetleeftijd 99 jaar)

Beschrijving ervaring:
60 linden in 2 rijen aangeplant op humusrijk, leemhoudend zand.
Ervaring 6
Hornerheide
Naam melder: Anoniem
Eigenaar opstand: Particulier
Aantal bomen: 21-30
Teeltwijze plantsoen:
Locatie opstand: Hornerheide
Kiemjaar: Onbekend
Herkomst: D: 823-01N Westdeutsches Tiefland
Boomhoogte: 2m
Diameter dominante boom: Onbekend

Beschrijving ervaring:
30 winterlindes aangeplant in 2019 (klimaatenvelop) onder scherm van grove den. Er is gekozen voor een grotere maat plantsoen (150-200cm), die met bamboestokken beschermd wordt tegen vegen. Medio juni 2021 staan ze er goed bij.
Ervaring 7
Rijckholt, Savelsbos, bij de prehistorische vuursteenmijn; NB 50.79522 / OL 5.7446 Rijckholt, Savelsbos, bij de prehistorische vuursteenmijn; NB 50.79522 / OL 5.7446
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer
Aantal bomen: >100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Rijckholt, Savelsbos, bij de prehistorische vuursteenmijn; NB 50.79522 / OL 5.7446
Kiemjaar: onbekend, hakhout mogelijk uit 1945-1960
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: h(2023)=25-28 m
Diameter dominante boom: d(2023)=40-45 cm

Beschrijving ervaring:
Naar schatting 400 Winterlinden, veelal voormalig hakhout daterend van tijdens of vlak na WO2. Bodem loss-leem met grind en vuursteen. Plaatselijk eensoortig in boomlaag, maar vaak gemengd met o.a. Zomereik, Es, Zoete Kers, Berk en Haagbeuk. Struiklaag veelal Hazelaar, ook Veldesdoorn. Soortenrijke kruidlaag met Klimop, Bosanemoon, Speenkruid, Gevlekte Aronskelk, Bingelkruid, Daslook, Slanke sleutelbloem, Maarts viooltje, etc. Verjonging veelal Gewone esdoorn, soms Veldesdoorn, zelden linde. Rassenlijst-opstand. Tuin&Landschap (2) 2010.