Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Thuja plicata - Reuzenlevensboom

Ervaring 1
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Zinzia
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Renkum, Oranje Nassaus Oord, vak 8K; RD 177395/443809
Kiemjaar: 1946
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 24-25 m (max 25) (meetleeftijd 75 jaar)
Diameter dominante boom: 40-60 (max 61.4) cm (meetleeftijd 75 jaar)

Beschrijving ervaring:
Goed gevormde opstand van 55 Reuzenlevensbomen op humusarm leemhoudend zand.
Ervaring 2
Schovenhorst - arboretum
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Stichting Schovenhorst
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Schovenhorst - arboretum
Kiemjaar: 1939
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: 22-30m (meetleeftijd 81jr)
Diameter dominante boom: 40-66cm (meetleeftijd (81jr)

Beschrijving ervaring:
Opstand van 60 reuzenlevensbomen.