Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Taxus baccata - Venijnboom

Ervaring 1
Monseigneur Geurtsstraat, Maashees. 51.33.53 N 6.02.02 E Monseigneur Geurtsstraat, Maashees. 51.33.53 N 6.02.02 E
Naam melder: Gert-Jan Nabuurs
Eigenaar opstand: kweker uit maashees, woont al sinds 20 jaar in Nieuw Zeeland
Aantal bomen: >100
Teeltwijze plantsoen:
Locatie opstand: Monseigneur Geurtsstraat, Maashees. 51.33.53 N 6.02.02 E
Kiemjaar: ongeveer 2000
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: Minder dan 10 m
Diameter dominante boom: Onbekend

Beschrijving ervaring:
Een vergeten kwekerij van taxus, op 1.5 ha. De opstand is al ruim 20 jaar doorgegroeid.
Ervaring 2
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Zinzia
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Renkum, Oranje Nassaus Oord, vak 6K; RD 177306/443186
Kiemjaar: 1937
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 10-12 m (max 12.6) (meetleeftijd 84 jaar)
Diameter dominante boom: 30-34 cm (max 34) (meetleeftijd 84 jaar)

Beschrijving ervaring:
vak met 80, meest eenstammige exemplaren op humusrijk, leemhoudend zand.
Ervaring 3
Renkum, Oranje Nassaus Oord, vak 6K aan de zuidzijde; RD 177240/443045
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Zinzia
Aantal bomen: 6-10
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Renkum, Oranje Nassaus Oord, vak 6K aan de zuidzijde; RD 177240/443045
Kiemjaar: 1957
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 11-14 m (max 14.4) (meetleeftijd 64 jaar)
Diameter dominante boom: 25-30 (max 31.6) cm (meetleeftijd 64 jaar)

Beschrijving ervaring:
Groep van 8 exemplaren op humusrijk, leemhoudend zand
Ervaring 4
Wageningen, Arboretum Oostereng, RD 177775/445257
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer; beheer door Stichting Arboretum Oostereng.
Aantal bomen: >100
Teeltwijze plantsoen: Anders
Teeltwijze plantsoen, anders: 6-jarig naakte wortel
Locatie opstand: Wageningen, Arboretum Oostereng, RD 177775/445257
Kiemjaar: 2007
Herkomst: overgeplante boompjes uit natuurlijke verjonging uit boswachterij Oostereng en Pinetum Dennenhorst.
Boomhoogte: opperhoogte 2.5-3 m (max 3) (meetleeftijd 14 jaar)
Diameter dominante boom: 2.7-3 cm (max 3) (meetleeftijd 14 jaar)

Beschrijving ervaring:
aanplant in 2 rijen in oud bos, tussen/onder eiken en beuken. Dubbelstammen en zware takken worden gesnoeid. Bodem humusrijk, leemrijk zand, in de ondergrond is een kleilaag voor de wortels bereikbaar.