Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Abies alba - Gewone zilverspar

Ervaring 1
52.794671°,  6.917938° Emmerdennen vak 1013H
Naam melder: P Copini
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer
Aantal bomen: 50-100
Teeltwijze plantsoen:
Locatie opstand: 52.794671°, 6.917938° Emmerdennen vak 1013H
Kiemjaar: 1925
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: 32-35 m (max. 38.6) (meetleeftijd 96 jaar)
Diameter dominante boom: 70-80 cm; max 103 (meetleeftijd 96 jaar)

Beschrijving ervaring:
Twee fraaie opstanden van Europese Zilverspar: 1 ligt net ten zuiden van 1013H met daarin de dikste boom met dbh 103 cm. Bodem: keileem.
Ervaring 2
Putten - Schovenhorst (Driecontinentenbos) (171865-473345 en 171784-473379)
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Schovenhorst Stichting
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Putten - Schovenhorst (Driecontinentenbos) (171865-473345 en 171784-473379)
Kiemjaar: 1971
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: 24-29 m (max 29,0) (meetleeftijd 58 jaar)
Diameter dominante boom: 30 -62 cm (max 62,6) (meetleeftijd 58 jaar)

Beschrijving ervaring:
Opstand van 100 bomen (feitelijk 2 groepen dicht bij elkaar) op matig voedselrijk zand, variabele diameters; natuurlijke verjonging aanwezig. 350 stuks geplant in 1974 geen bemesting, 150 stuks Alnus incana geplant als tijdelijk scherm; 150 stuks A.a. ingeboet in 1980; plantsgewijs bemest met NPK12-10-18; 1986 zuivering en vrijstelling, T-bomen opgesnoeid (archief Schovenhorst, 1966).
Ervaring 3
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Stichting
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Lage Vuursche, Smithuyserbos, naast Wolfsdreuvik 52.19450 N; 5.2037 O
Kiemjaar: 1943
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 27-30 m (max 39) (meetleeftijd 78 jaar)
Diameter dominante boom: 80-94 (max 94.6) cm (meetleeftijd 78 jaar)

Beschrijving ervaring:
opstand van 70 Gewone Zilversparren op licht humeus, licht silthoudend stuifzand; diameters en hoogtes zeer variabel. De grootste is de hoogst gemeten boom van deze soort in NL. Leeftijd via boorkern bepaald. Zeer veel natuurlijke verjonging aanwezig. Aanplant 1949.
Ervaring 4
Boscomplex Ommerbos in gemeente Ommen
Naam melder: Ben Bakkenes en Jan Tempel
Eigenaar opstand: Gemeente Ommen
Aantal bomen: 11-20
Teeltwijze plantsoen: Stekken, staken of poten
Locatie opstand: Boscomplex Ommerbos in gemeente Ommen
Kiemjaar: 1920-1942
Herkomst: Onbekend
Boomhoogte: 23.9 m
Diameter dominante boom: 51.6 cm

Beschrijving ervaring:
Deze opstand Europese (gewone) zilverspar bevindt zich in boscomplex Ommerbos. Dit bos is al honderden jaren oud en was ooit een oud (marke)bos geplant op hoofdzakelijk een stuifzandrug. De opstand bevindt zich op een moerige podzol- veldpodzol of een duinvaaggrond/ZD21 (leemarm en zwak lemig fijn zand). Op onderstaande foto zijn is het geboorde materiaal in een cirkel gepositioneerd en kijkend met de klokrichting mee van donker naar licht of van een geroerde uitspoelingshorizont A van 5 tot 110 centimeter diepte beneden het maaiveld met een grijsdonkere kleur naar donkergeel zand naar een vaste inspoelingshorizont B op 5 tot 110 centimeter diepte beneden het maaiveld met een donkerbruin tot gele kleur en uiteindelijk het ongestoorde moedermateriaal C in een gele kleur. De geroerde A- horizont is waarschijnlijk geploegd en vermoedelijk zijn de lage delen overstoven. De hoogte van de grondwaterstand is onbekend, hoogstwaarschijnlijk grondwatertrap VII, gemiddelde hoogste grondwaterstand/GHG dieper dan 80 centimeter gerekend vanaf het maaiveld. De Europese zilversparren hebben een goede vitaliteit, daarnaast zijn ook reuzenzilversparren aanwezig met een enorme groeikracht. De zilversparren zijn te vinden aan de hand van de coördinaten: breedtegraad 52.32.32 en lengtegraad 6.25.35 of de x- as: 225505,25 en de y- as: 506582,69. Als gevolg van houtoogsten en bodemverwonding vindt er momenteel op natuurlijke wijze verjonging plaats. In de gelaagdheid komen ook jonge zilversparren op, soms jarenlang wachtend om onder geschikte omstandigheden als nog tot ontwikkeling te komen. De afmetingen van de twee grootste exemplaren: - dbh (2023) 51,6 cm en h (2023) 22,4 m. - dbh (2023) 47 cm en h (2023) 23,9 m.