Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Carpinus betulus - Haagbeuk

Ervaring 1
Doorwerth, SBB object Doorwerth, vak47H en S; RD 182554;442862 en 182372; 442928
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Staatsbosbeheer BE Veluwerand
Aantal bomen: 51-100
Teeltwijze plantsoen: Niet bekend
Locatie opstand: Doorwerth, SBB object Doorwerth, vak47H en S; RD 182554;442862 en 182372; 442928
Kiemjaar: 1946
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: opperhoogte 17-22 m (max 23) (meetleeftijd 75 jaar)
Diameter dominante boom: 33-38 cm (max 46) (meetleeftijd 75 jaar)

Beschrijving ervaring:
60 haagbeuken, in 2 opstandjes bij elkaar, op humusrijk leemhoudend zand.