Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Sequoia sempervirens - Kustmammoetboom

Ervaring 1
Naam melder: Leo Goudzwaard
Eigenaar opstand: Stichting Von Gimborn Arboretum
Aantal bomen: 11-20
Teeltwijze plantsoen: Anders
Teeltwijze plantsoen, anders: waarschijnlijk als al wat grotere bomen geplant. De oudste zijn als bomen overgeplant uit het Gimbornpark Zevenaar naar Doorn.
Locatie opstand: Von Gimborn Arboretum in Doorn
Kiemjaar: 3 perioden: 5 uit ongeveer 1900, 3 uit ongeveer 1966, 5 uit ongeveer 1990
Herkomst: onbekend
Boomhoogte: h (2023): bomen uit 1900: 23-28 m; bomen uit 1966: 23-24 m; bomen uit 1990: 15-18 m
Diameter dominante boom: D (2023): bomen uit 1900: 99 cm; bomen uit 1966: 71 cm; bomen uit 1990: 52 cm.

Beschrijving ervaring:
13 bomen van verschillende plantjaren, exacte leeftijden niet bekend. plantjaren 1924, 1971 en 1996. Er staan er nog een paar meer, maar 2 zijn afgezaagd en weer opnieuw uitgelopen, en 1 is de cv ' Glauca' . De bodem bestaat uit zandgrond met bereikbaar grondwater, maar in droge perioden zakt het grondwater buiten de wortelzone. Uit sommige grote bomen is wel eens een top uitgewaaid, dat verklaart de geringe hoogtes van de oudste bomen. De hoogst gemeten Kustmammoetboom in NL is 39 m.