Boomsoortenportaal - Ervaringen

Op deze pagina worden de ervaringen van de betreffende boomsoort getoond, die u heeft aangeklikt. Het kaartje rechts geeft de locaties weer van de specifieke ervaringen. Hieronder volgt een lijstje met de beschrijvingen van de ingezonden ervaringen.

Boom: Juglans regia x nigra - Hybride noot

Ervaring 1
Ongeveer 10 gerasterde vakken Ongeveer 10 gerasterde vakken
Naam melder: Rob Philipsen
Eigenaar opstand: Gemeente Epe
Aantal bomen: >100
Teeltwijze plantsoen: Anders
Teeltwijze plantsoen, anders: Containerteelt
Locatie opstand: Ongeveer 10 gerasterde vakken
Kiemjaar: Onbekend
Herkomst: Alleen certificaat
Boomhoogte: 2 meter
Diameter dominante boom: N.v.t.

Beschrijving ervaring:
Beschrijving ervaring: In het najaar van 2020 is in de gemeentebossen Epe een proef gestart met Hybride noten. Een Hybride noot is een kruising tussen de walnoot en de zwarte noot. Aanleiding. Bart Nyssen attendeerde mij op een Duitse site: www.ig-nuss.de Op deze site wordt aangegeven dat de groei van hybride noten “Im Allgemeinen wüchsiger, standorttoleranter und widerstandsfähiger ist als ihre Elternteile”. Verder wordt ook vermeld dat deze noot duidelijk beter groeit dan de meeste andere loofboomsoorten. In januari 2020 werden door de gespecialiseerde kwekerij SAS PEPINIERES PAYRE 3 x 300 hybride noten geleverd. Sas Pepinières Payre is Europees leider op het gebied van notenteelt voor de bosbouw (Noyers à bois). Geleverd zijn drie variëteiten: Noyers Hybride NG23, NG 38 en MJ 209. (Alle 80/+). De noten zijn opgepot in Zundert. Eén groeiseizoen hebben ze geworteld in de container. Er was vrijwel geen uitval. In de winter van 2020/2021 hebben we de Hybride noten aangeplant op arme grond. (Droge heidepodsol). Uitgangspunten proef. De proef wordt uitgevoerd in het kader van onze zoektocht naar houtsoorten, die op arme groeiplaatsen: A). Rijkstrooisel produceren; B). Klimaatbestendig zijn; C). goed hout leveren (Cascadering) en D). een hoge houtproductie hebben (CO-2). Hybride noten voldoen, op geschikte groeiplaatsen, zeker aan de uitgangspunten A t/m C. Vooral D). is een onzekere factor in onze arme ontginningsbossen. Verder moet de opstand, na de aanleg, zich van nature in stand kunnen houden. Aanleg: Op noten zijn geplant op 6 x 6 meter, aangevuld met Noorse esdoorn, Torminalis en winterlinde. Bij het plantwerk is gebruik gemaakt van een kraantje, om een geschikte startbemesting te kunnen meegegeven. Dit is gebeurd omdat een Ph van 5 wenselijk is. De startbemesting bestaat uit het mengen van “Receptmix” door het plantgat. Deze Receptmix is gemaakt op basis van uitgebreide bodemmonsters en adviezen. Om de tijdelijk gerealiseerde gunstige Ph zoveel mogelijk op peil te houden, zijn de noten altijd gemengd met Rijksstrooiselsoorten. Ervaringen. De aanplant is goed aangeslagen en vitaal. De bladeren zijn groot en goed van kleur. Over de mate van bosverzorging en de houtproductie is in deze fase nog niets te zeggen. Ook zijn nog geen duidelijke groeiverschillen te constateren tussen de 3 verschillende variëteiten. Wildbescherming is helaas noodzakelijk. Noten hebben een uitstekende houtkwaliteit. Het hout van walnoot en zwarte noot is zeer gevraagd. Voor zover bekend zijn er geen hybride noten op een Nederlandse veiling voorbij gekomen. In op de Duitse site www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/bestandespflege/anbau-von-schwarznuss-und-hybridnuss is wel informatie te vinden. Een laagwaardige stam van C-kwaliteit bracht € 125,-- op. Hoogwaardige stammen € 1500,-- tot 1709,--/m3 Noten zijn warmte en lichtminnend. Aanleg onder een zwaar scherm is daarom niet gunstig. Omdat noten diepwortelend zijn, is de soort droogtebestendig en bestendig tegen het verhoogde risico op storm. Of de Hybride noot ook droogteresistent is op onze arme gronden zal nog moeten blijken! Natuurlijke verjonging: Ondanks dat de Hybride noot weinig noten geeft is de soort zeker niet steriel. “Trägt als hybrid nur sehr wenig früchte”. www.ig-nuss.de/intermedia.htm Er is een praktijkervaring waarbij zowel wal,- zwarte en hybride noot uitstekend verjonging geven. (Bos van Bernhard Mettendorf). “Rijkstrooisel”. Hybride noten hebben een goede bladvertering en leveren daardoor een prima bijdrage aan de verbetering van de groeiplaats. Info Bart Nyssen: het is niet bekend welke soort noot de beste strooiselkwaliteit geeft. Aanvullende informatie Pieter Westerhof: “Wortels van zwarte noot geven een stof af die toxisch is voor andere soorten. Iets om in combinatie met andere boomsoorten rekening mee te houden”. Wellicht is dit ook van toepassing op de Hybride noten. Het is een hoopvol experiment. In het najaar van 2022 worden daarom opnieuw 3 x 200 Hybride noten geplant. We gaan dit jaar de ligging en aanleggegevens van de diverse Rijkstrooiselsoorten op een digitale themakaart aangeven. Als deze kaart beschikbaar komt zal ik dat melden.