Boomsoorten

Onderstaande boomsoortentabel geeft een overzicht van boomsoorten in het Nederlandse bos en landschap. Voor elke soort worden scores gegeven voor eigenschappen die van belang zijn bij klimaatslim bos- en natuurbeheer. Het is dus geen selectie van soorten die geacht worden klimaatbestendig te zijn. 

Van enkele soorten zijn factsheets beschikbaar: zilverspar, tamme kastanje, elsbes, ratelpopulierwalnoot, veldesdoorn, Atlas- en Libanonceder, boomhazelaar, kustmammoetboom en Oosterse plataan. Klik op de soortnamen in voorgaande zin of op 'ja' in de factsheetskolom in onderstaande tabel.

De boomsoorten worden in categorieën 1 en 2 ingedeeld. De boomsoorten uit categorie 1 zijn soorten die bekend zijn in het Nederlandse bos en landschap en al langere tijd worden toegepast. Soorten uit categorie 2 zijn relatief onbekend en worden minder toegepast. Wanneer u kiest voor aanplant van nieuwe soorten (van categorie 2, of categorie 1 maar nieuw voor uw bosbestand), doe dit dan op kleinschalige, experimentele basis.

De boomsoortentabel maakt gebruik van tabbladen, waarin eigenschappen worden uitgelicht op het gebied van groeiplaats, klimaatmitigatie, -adaptatie en ecosysteemdiensten. Voor klimaatmitigatie worden eigenschappen meegenomen die invloed hebben op het afzwakken van klimaatverandering, zoals CO2-vastlegging. Deze eigenschap is per boomsoort gesplitst in CO2-vastlegging na 15 jaar en na 30 jaar. Bij klimaatadaptatie staan eigenschappen die invloed hebben op de aanpassing aan klimaatverandering, zoals droogtetolerantie. Bij ecosysteemdiensten staan enkele regulerende eigenschappen van de boomsoorten, zoals wegvangcapaciteit van fijnstof.  

Een uitgebreidere uitleg van de verschillende eigenschappen en bronvermelding vindt u onderaan de tabel. De tabel is als Excel bestand te downloaden via deze link.

Table is not visible on mobile

Wetenschappelijke naam Naam Factsheet Categorie Naald / loof Inheems Rassenlijst Strooiselkwaliteit
Abies grandis Reuzenzilverspar 1 naald nee ja
Acer campestre Veldesdoorn Ja 1 loof ja ja
Acer platanoides Noorse esdoorn 1 loof nee ja
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 1 loof ja ja
Alnus glutinosa Zwarte els 1 loof ja ja
Alnus incana Grijze els 1 loof nee nee
Betula pendula Ruwe berk 1 loof ja ja
Betula pubescens Zachte berk 1 loof ja ja
Carpinus betulus Haagbeuk 1 loof ja ja
Castanea sativa Tamme kastanje Ja 1 loof nee ja
Chamaecyparis lawsoniana Lawson cipres 1 naald nee nee
Fagus sylvatica Beuk 1 loof ja ja
Fraxinus excelsior Es 1 loof ja ja
Juglans nigra Zwarte walnoot 1 loof nee nee
Juglans regia Okkernoot Ja 1 loof nee nee
Larix decidua Europese lariks 1 naald nee ja
Larix kaempferi Japanse lariks 1 naald nee ja
Larix x eurolepis Hybride lariks (kruising L. kaempferi en L. decidua) 1 naald nee ja
Picea abies Fijnspar 1 naald nee ja
Picea omorika Servische spar 1 naald nee nee
Picea sitchensis Sitkaspar 1 naald nee ja
Pinus nigra Zwarte den 1 naald nee ja
Pinus pinaster Zeeden 1 naald nee nee
Pinus sylvestris Grove den 1 naald ja ja
Populus alba Witte abeel 1 loof nee nee
Populus nigra Zwarte populier 1 loof ja ja
Populus tremula Ratelpopulier Ja 1 loof ja ja
Populus x canadensis Canadapopulier 1 loof nee ja
Populus x canescens Grauwe abeel 1 loof nee nee
Prunus avium Zoete kers 1 loof ja ja
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 1 loof nee nee
Pseudotsuga menziesii Douglas 1 naald nee ja
Quercus petraea Wintereik 1 loof ja ja
Quercus robur Zomereik 1 loof ja ja
Quercus rubra Amerikaanse eik 1 loof nee ja
Salix alba Schietwilg 1 loof ja ja
Salix x fragilis Kraakwilg 1 loof ja ja
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes 1 loof Ja ja
Taxus baccata Venijnboom 1 naald ja ja
Thuja plicata Reuzenlevensboom 1 naald nee ja
Tilia cordata Winterlinde 1 loof ja ja
Tilia platyphyllos Zomerlinde 1 loof Ja ja
Tsuga heterophylla Westelijke hemlockspar 1 naald nee ja
Ulmus laevis Fladderiep 1 loof ja ja
Abies alba Gewone zilverspar Ja 2 naald nee ja
Acer saccharinum Zilveresdoorn 2 loof nee nee
Acer saccharum Suikeresdoorn 2 loof nee nee
Alnus cordata Hartbladige els 2 loof nee nee
Alnus subcordata Kaukasische els 2 loof nee nee
Alnus x spaethii Japanse Kaukasische els 2 loof nee nee
Betula maximowicziana Grootbladige berk 2 loof nee nee
Betula nigra Rode/zwarte berk 2 loof nee nee
Betula papyrifera Papierberk 2 loof nee nee
Carya ovata Witte hickory 2 loof nee nee
Cedrus libani / Cedrus atlantica Libanonceder / Atlasceder Ja 2 Naald Nee Nee
Corylus colurna Boomhazelaar Ja 2 loof nee nee
Liriodendron tulipifera Tulpenboom 2 loof nee nee
Metasequoia glyptostroboides Watercipres 2 naald nee nee
Ostrya carpinifolia Hopbeuk 2 loof nee nee
Pinus ponderosa Gele den 2 naald nee nee
Platanus orientalis Oosterse plataan Ja 2 Loof Nee Nee
Platanus x acerifolia Gewone plataan 2 loof nee nee
Quercus cerris Moseik 2 loof nee ja
Quercus palustris Moeraseik 2 loof nee nee
Robinia pseudoacacia Valse Acacia 2 loof nee nee
Sequoia sempervirens Kustmammoetboom Ja 2 Naald Nee Nee
Sequoiadendron giganteum Mammoetboom 2 naald nee nee
Sorbus aria Meelbes 2 loof nee nee
Sorbus domestica Peerbes 2 loof nee nee
Sorbus torminalis Elsbes Ja 2 loof nee nee
Ulmus davidiana Japanse iep 2 loof nee nee
Wetenschappelijke naam Naam Standplaats pH Bodemtype Bodem vruchtbaarheid Lichtbehoefte Schaduwtolerantie Vorstgevoeligheid
Abies grandis Reuzenzilverspar 4,5-5 zand gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.0 .
Acer campestre Veldesdoorn droog-vochtig neutraal tot alkalisch zand, leem, klei voedselrijke grond schaduwtolerant 3.2 Niet gevoelig
Acer platanoides Noorse esdoorn droog zuur tot neutraal zand, leem, klei voedselrijke grond Zeer schaduwtolerant 4.2 .
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn vochtig-vers 3,5-6 zand, leem, klei voedselrijke grond schaduwtolerant 3.7 in jeugd gevoelig voor voorjaarsvorst aan de grond
Alnus glutinosa Zwarte els vochtig-nat 3,5-7 zowel op veen als op minerale grond nutriëntarm tot rijke grond Matig schaduwtolerant 2.7 enigszins gevoelig voor voorjaarsvorst
Alnus incana Grijze els vochtig-nat neutraal tot alkalisch bodemvage soort nutriëntarm tot rijke grond Matig schaduwtolerant 2.3 winterhard
Betula pendula Ruwe berk droog-vochtig 4-6,5 droge tot zeer droge grond Lichtboomsoort 2.0 Niet gevoelig
Betula pubescens Zachte berk vochtig-nat 4-6,5 vochtige tot zeer vochtige grond nutriëntarme grond Lichtboomsoort 1.9 Niet gevoelig
Carpinus betulus Haagbeuk droog-vochtig 4-7 vochtige, niet te natte, leemachtige grond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.0 In jeugd gevoelig voor strenge vorst
Castanea sativa Tamme kastanje droog-vochtig 3,5-5 kan slecht op natte of zware grond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant als zaailing, als volwassen boom schaduwtolerant 3.2 Gevoelig voor voorjaarsvorst
Chamaecyparis lawsoniana Lawson cipres droog 4-7 lemig zand gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant als zaailing, als volwassen boom schaduwtolerant 3.7 .
Fagus sylvatica Beuk ongevoelig voor pH zand, zavel, lichte klei gemiddeld voedselrijke tot rijke grond schaduwtolerant 4.6 in jeugd gevoelig voor voorjaarsvorst aan de grond
Fraxinus excelsior Es 5-8 zand, zavel, klei voedselrijke grond Zeer schaduwtolerant als zaailing, als volwassen boom schaduwtolerant 2.7 in jeugd zeer gevoelig voor voorjaarsvorst aan de grond
Juglans nigra Zwarte walnoot droog-vochtig 1.9 .
Juglans regia Okkernoot kalkrijk, zandig leem voedselrijke grond Lichtboomsoort 2.3 Gevoelig voor najaars- winter- en voorjaarsvorst
Larix decidua Europese lariks zand of lemige grond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Lichtboomsoort 1.5 Kan goed tegen nachtvorst
Larix kaempferi Japanse lariks 3,5-6 zand of lemige grond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Lichtboomsoort 1.4 Kan goed tegen nachtvorst
Larix x eurolepis Hybride lariks (kruising L. kaempferi en L. decidua) vochtig niet te arm 1.5 weinig vorstgevoelig
Picea abies Fijnspar 3,5-6,5 zandgrond, veengrond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.5 Gevoelig voor voorjaars- en nachtvorst
Picea omorika Servische spar 5-7 kalkgrond, rijke organische grond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.7 .
Picea sitchensis Sitkaspar 3,5-6,5 zand, lemige grond, veen gemiddeld voedselrijke tot rijke grond schaduwtolerant 3.9 Gevoelig voor nachtvorst
Pinus nigra Zwarte den 4-7 zand nutriëntarm tot rijke grond Lichtboomsoort 2.1 .
Pinus pinaster Zeeden 3,5 – 4,5 nutriëntarm tot gemiddeld rijke grond Lichtboomsoort 2 .
Pinus sylvestris Grove den 4-6,5 arme, droge en natte, zure gronden nutriëntarm tot rijke grond Lichtboomsoort 1.7 .
Populus alba Witte abeel 4,5-6,5 Bodemvage soort matig voedselrijk tot voedselrijke grond Lichtboomsoort 2.3 .
Populus nigra Zwarte populier vochtig-nat 4,5-6,5 voedselrijke grond Lichtboomsoort 2.5 .
Populus tremula Ratelpopulier 4,5-6,5 Bodemvage soort matig voedselrijk tot voedselrijke grond Lichtboomsoort 2.2 .
Populus x canadensis Canadapopulier vochtig-nat 4,5-6,5 Bodemvage soort, behalve op arme droge zandgrond voedselrijke grond Lichtboomsoort 1.7 .
Populus x canescens Grauwe abeel 4,5-6,5 Bodemvage soort voedselrijke grond Lichtboomsoort tot half schaduwtolerant 2.7 .
Prunus avium Zoete kers droog-vochtig 5-7 Kalk, leemhouden, zavel, klei (mits goed doorlucht) voedselrijke grond schaduwtolerant 3.3 .
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers ongevoelig voor pH zand geen voorkeur voedselrijkdom schaduwtolerant 2.5 .
Pseudotsuga menziesii Douglas 3,5-4,5 zand, lemige grond, klei gemiddeld voedselrijke tot rijke grond half schaduw tolerant 2.8 In jeugd gevoelig voor nacht- en wintervorst
Quercus petraea Wintereik droog-vochtig 3,5-6 Zand nutriëntarm tot rijke grond half schaduw tolerant 2.7 In jeugd gevoelig voor strenge vorst
Quercus robur Zomereik droog 4-6 Bodemvage soort nutriëntarm tot rijke grond Lichtboomsoort 2.5 Vrij vorstgevoelig
Quercus rubra Amerikaanse eik 3,5-6 Zand nutriëntarm tot rijke grond half schaduw tolerant 2.8 Gevoelig voor nachtvorst tijdens uitlopen
Salix alba Schietwilg vochtig-nat 4,5-6,5 klei, natte gronden voedselrijke grond Lichtboomsoort 2.0 .
Salix x fragilis Kraakwilg hoge eisen bodemvochtigheid zuur tot neutraal voedselrijke grond 1.4
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes zuur tot neutraal Bodemvage soort geen voorkeur voedselrijkdom Zeer schaduwtolerant als zaailing, als volwassen boom matig schaduwtolerant 2.7 .
Taxus baccata Venijnboom 3-7 (ook op kalk) lemige kalk nutriëntarm tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.4 .
Thuja plicata Reuzenlevensboom 4-8 lemige grond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.7 .
Tilia cordata Winterlinde droog licht zuur tot neutraal tot alkalisch lemige grond gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.2 .
Tilia platyphyllos Zomerlinde droog-vochtig licht zuur tot neutraal tot alkalisch lemig zand gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4 .
Tsuga heterophylla Westelijke hemlockspar 4-7 zand, lemige grond, klei gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 5 .
Ulmus laevis Fladderiep droog-vochtig ongevoelig voor pH voedselrijke grond Schaduwtolerant 3.7 .
Abies alba Gewone zilverspar 4,5-5 gemiddeld voedselrijke tot rijke grond Zeer schaduwtolerant 4.6 .
Acer saccharinum Zilveresdoorn droog-vochtig 3.6 .
Acer saccharum Suikeresdoorn droog-vochtig 4.8 .
Alnus cordata Hartbladige els droog 2-3 .
Alnus subcordata Kaukasische els droog-vochtig 2-3 .
Alnus x spaethii Japanse Kaukasische els droog-vochtig-nat 2-3 .
Betula maximowicziana Grootbladige berk vochtig 4-6,5 . 1.5-2 .
Betula nigra Rode/zwarte berk 4-6,5 . 1.5 .
Betula papyrifera Papierberk droog-vochtig 4-6,5 . 1.5 .
Carya ovata Witte hickory droog-vochtig 3.4 .
Cedrus libani / Cedrus atlantica Libanonceder / Atlasceder
Corylus colurna Boomhazelaar droog 1.4 .
Liriodendron tulipifera Tulpenboom vochtig 2.1 .
Metasequoia glyptostroboides Watercipres 3
Ostrya carpinifolia Hopbeuk droog 3.9 .
Pinus ponderosa Gele den 6-7 (in bovenste bodemlaag. 4,9-9,1 afhankelijk van horizont en ligging) matig voedselrijk 1.6
Platanus orientalis Oosterse plataan
Platanus x acerifolia Gewone plataan 3 .
Quercus cerris Moseik 2.6 .
Quercus palustris Moeraseik 2.5 .
Robinia pseudoacacia Valse Acacia droog 4-6,5 licht droge gronden nutriëntarm tot rijke grond Lichtboomsoort 1.7 Gevoelig voor vroege nachtvorst
Sequoia sempervirens Kustmammoetboom
Sequoiadendron giganteum Mammoetboom 3.1
Sorbus aria Meelbes 3 .
Sorbus domestica Peerbes droog 3.5 .
Sorbus torminalis Elsbes droog 3.4 .
Ulmus davidiana Japanse iep droog-vochtig 3 .
Wetenschappelijke naam Naam CO2-vastlegging in bestaande beplanting na 15 jaar CO2 vastlegging in bestaande beplanting na 30 jaar Wegvangcapaciteit stikstof/ozon
Abies grandis Reuzenzilverspar 2 2
Acer campestre Veldesdoorn 2 2 3
Acer platanoides Noorse esdoorn 2 2 4
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2 2 4
Alnus glutinosa Zwarte els 3 2 3
Alnus incana Grijze els 3 2 3
Betula pendula Ruwe berk 2 1 4
Betula pubescens Zachte berk 2 1 3
Carpinus betulus Haagbeuk 1 1 3
Castanea sativa Tamme kastanje 2 2 4
Chamaecyparis lawsoniana Lawson cipres 1 2 1
Fagus sylvatica Beuk 1 1 3
Fraxinus excelsior Es 3 2 4
Juglans nigra Zwarte walnoot 2 2 3
Juglans regia Okkernoot 2 2 3
Larix decidua Europese lariks 3 2 1
Larix kaempferi Japanse lariks 3 2
Larix x eurolepis Hybride lariks (kruising L. kaempferi en L. decidua) 3 2
Picea abies Fijnspar 1 1 1
Picea omorika Servische spar 1 1
Picea sitchensis Sitkaspar 1 1
Pinus nigra Zwarte den 1 1 1
Pinus pinaster Zeeden 1 1
Pinus sylvestris Grove den 1 1 1
Populus alba Witte abeel 3 3 4
Populus nigra Zwarte populier 3 3 4
Populus tremula Ratelpopulier 3 3 4
Populus x canadensis Canadapopulier 1 2 4
Populus x canescens Grauwe abeel 3 3 4
Prunus avium Zoete kers 2 2 4
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 2 2
Pseudotsuga menziesii Douglas 3 3
Quercus petraea Wintereik 1 1
Quercus robur Zomereik 1 1 4
Quercus rubra Amerikaanse eik 3 1 4
Salix alba Schietwilg 3 3 3
Salix x fragilis Kraakwilg 3 3
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes 1 1 4
Taxus baccata Venijnboom 1 1
Thuja plicata Reuzenlevensboom 1 2 1
Tilia cordata Winterlinde 2 2 3
Tilia platyphyllos Zomerlinde 2 2 3
Tsuga heterophylla Westelijke hemlockspar 3 3
Ulmus laevis Fladderiep 3
Abies alba Gewone zilverspar 2 2
Acer saccharinum Zilveresdoorn 2 2 4
Acer saccharum Suikeresdoorn 2 2
Alnus cordata Hartbladige els 1 1 3
Alnus subcordata Kaukasische els 1 1
Alnus x spaethii Japanse Kaukasische els 1 1 3
Betula maximowicziana Grootbladige berk 2 1
Betula nigra Rode/zwarte berk 2 1 3
Betula papyrifera Papierberk 2 1
Carya ovata Witte hickory 2 2
Cedrus libani / Cedrus atlantica Libanonceder / Atlasceder
Corylus colurna Boomhazelaar 1 1 3
Liriodendron tulipifera Tulpenboom 3 3 4
Metasequoia glyptostroboides Watercipres
Ostrya carpinifolia Hopbeuk 1 1
Pinus ponderosa Gele den 1 1
Platanus orientalis Oosterse plataan
Platanus x acerifolia Gewone plataan 4
Quercus cerris Moseik 1 1 3
Quercus palustris Moeraseik 1 1 4
Robinia pseudoacacia Valse Acacia 3 3 4
Sequoia sempervirens Kustmammoetboom
Sequoiadendron giganteum Mammoetboom 3 3
Sorbus aria Meelbes 1 1 2
Sorbus domestica Peerbes 1 1
Sorbus torminalis Elsbes 1 1
Ulmus davidiana Japanse iep
Wetenschappelijke naam Naam Droogtetolerantie Tolerantie inundatie Gevoeligheid spatzout (m.n. in wegbeplantingen) Gevoeligheid opname zout in wortels (m.n. in straatbeplantingen) Ziekten en plagen
Abies grandis Reuzenzilverspar 2 1.6 Dennenmoorder, dennevoetzwam
Acer campestre Veldesdoorn 3 1.9 1-2 2-3 Honingzwam, Aziatische boktor, grote wintervlinder, meniezwammetje
Acer platanoides Noorse esdoorn 3 1.5 1-3 1-3 Honingzwam, Aziatische boktor grote wintervlinder, meniezwammetje
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 3 1.1 1-3 1-3 Honingzwam, Aziatische boktor grote wintervlinder, meniezwammetje
Alnus glutinosa Zwarte els 2 3.9 1-3 1-2 Elzenhaantje
Alnus incana Grijze els 2 2.8 2-3 1-2 Elzenhaantje
Betula pendula Ruwe berk 2 1.7 1-2 1-2 Berkenzwam, berkenroest
Betula pubescens Zachte berk 1 3 3 Berkenzwam, berkenroest
Carpinus betulus Haagbeuk 3 1.7 3 3 Grote wintervlinder
Castanea sativa Tamme kastanje 3 1.3
Chamaecyparis lawsoniana Lawson cipres 2 1.0
Fagus sylvatica Beuk 2 1.0 2-3 2-3 Tonderzwam, Trypodendron domesticum
Fraxinus excelsior Es 3 2.7 1-2 1-2 Essentaksterfte, honingzwam
Juglans nigra Zwarte walnoot 2 1.8 1-3 2-3
Juglans regia Okkernoot 3 1.4 1-3 Bacteriebrand
Larix decidua Europese lariks 2 1.1 1 Lariksbastkever, lariksmot, dennevoetzwam, lariksschot
Larix kaempferi Japanse lariks 3 1.6 Lariksbastkever, lariksmot, dennevoetzwam, lariksschot
Larix x eurolepis Hybride lariks (kruising L. kaempferi en L. decidua) 2.5 1 vrij van larikskanker
Picea abies Fijnspar 2 1.2 2-3 2-3 Letterzetter, honingzwam, dennevoetzwam, koffievuurtjeszwam
Picea omorika Servische spar 3 1.0
Picea sitchensis Sitkaspar 2 2 Letterzetter, honingzwam, dennevoetzwam, koffievuurtjeszwam
Pinus nigra Zwarte den 4 1.4 1 Honingzwam, wortelzwam, dennenmoorder
Pinus pinaster Zeeden 4
Pinus sylvestris Grove den 4 2.6 1-3 1-2 Honingzwam, wortelzwam, dennenmoorder, dennenscheerder, nonvlinder, dennelotrups
Populus alba Witte abeel 3 1.8 1 1-2 wilgenhoutvlinder, hoornaarvlinder, satijnvlinder, populierenglasvlinder, grote en kleine wintervlinder
Populus nigra Zwarte populier 2 3.7 1-3 3 wilgenhoutvlinder, hoornaarvlinder, satijnvlinder, populierenglasvlinder, grote en kleine wintervlinder
Populus tremula Ratelpopulier 3 2.1 1-2 1 wilgenhoutvlinder, hoornaarvlinder, satijnvlinder, populierenglasvlinder, grote en kleine wintervlinder
Populus x canadensis Canadapopulier 2 2.1 wilgenhoutvlinder, hoornaarvlinder, satijnvlinder, populierenglasvlinder, grote en kleine wintervlinder
Populus x canescens Grauwe abeel 2 1.8 1 1 wilgenhoutvlinder, hoornaarvlinder, satijnvlinder, populierenglasvlinder, grote en kleine wintervlinder
Prunus avium Zoete kers 3 1.2 1-3 1-3 Gomziekte, sproetvlekkenziekte
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 3 1.1 1-3 1-3
Pseudotsuga menziesii Douglas 3 1.8 Honingzwam, wortelzwam, dennevoetzwam
Quercus petraea Wintereik 3 1.2 1-3 Eikenprocessierups, eikenspintkever, kleine wintervlinder, eikenprachtkever, groene eikenbladroller
Quercus robur Zomereik 3 1.9 1-3 Eikenprocessierups, eikenspintkever, kleine wintervlinder, eikenprachtkever, groene eikenbladroller
Quercus rubra Amerikaanse eik 3 1.1 1-3 Eikenprocessierups, eikenspintkever, kleine wintervlinder, eikenprachtkever, groene eikenbladroller
Salix alba Schietwilg 2 4.1 1-2 2 Watermerkziekte
Salix x fragilis Kraakwilg 1.2 3.9
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes 2 1.8 1-3 2 Vruchtboomkanker
Taxus baccata Venijnboom 3 1.3 Taxuskever
Thuja plicata Reuzenlevensboom 2 1.0 Honingzwam, wortelzwam, Keithia ziekte
Tilia cordata Winterlinde 3 1.8 1-3 3
Tilia platyphyllos Zomerlinde 2 1.0 1 3
Tsuga heterophylla Westelijke hemlockspar 1 0.9 Honingzwam, wortelzwam
Ulmus laevis Fladderiep 1 2.8 2
Abies alba Gewone zilverspar 1.81 1.0 1
Acer saccharinum Zilveresdoorn 3 3.4 2-3 2-3 Honingzwam, Aziatische boktor, grote wintervlinder, meniezwammetje
Acer saccharum Suikeresdoorn 2 1.1 1-3 Honingzwam, Aziatische boktor grote wintervlinder, meniezwammetje
Alnus cordata Hartbladige els 2 1 Elzenhaantje
Alnus subcordata Kaukasische els Elzenhaantje
Alnus x spaethii Japanse Kaukasische els 3 Elzenhaantje
Betula maximowicziana Grootbladige berk 1-2 Berkenzwam, berkenroest
Betula nigra Rode/zwarte berk 2 2.9 2-3 Berkenzwam, berkenroest
Betula papyrifera Papierberk 2 1.3 1-2 Berkenzwam, berkenroest
Carya ovata Witte hickory 3 1.4 1-3
Cedrus libani / Cedrus atlantica Libanonceder / Atlasceder
Corylus colurna Boomhazelaar 3 1.5 1-3
Liriodendron tulipifera Tulpenboom 3 1.3 3 3
Metasequoia glyptostroboides Watercipres 2.4 1.5
Ostrya carpinifolia Hopbeuk 3 1.4
Pinus ponderosa Gele den 4.3 1
Platanus orientalis Oosterse plataan
Platanus x acerifolia Gewone plataan 3 2.6 2-3 1-2
Quercus cerris Moseik 4 1.3 3 Eikenprocessierups, eikenspintkever, kleine wintervlinder, eikenprachtkever, groene eikenbladroller
Quercus palustris Moeraseik 2 3.5 3 Eikenprocessierups, eikenspintkever, kleine wintervlinder, eikenprachtkever, groene eikenbladroller
Robinia pseudoacacia Valse Acacia 4 1.1 1 1 Robiniagalmug
Sequoia sempervirens Kustmammoetboom
Sequoiadendron giganteum Mammoetboom 2.9 1.3
Sorbus aria Meelbes 4 1.3 2 2
Sorbus domestica Peerbes 4 1.0 Vruchtboomkanker
Sorbus torminalis Elsbes 4 1.0 3
Ulmus davidiana Japanse iep 2 3
Wetenschappelijke naam Naam Wegvangcapaciteit fijnstof Interceptie neerslag (beperken wateroverlast)
Abies grandis Reuzenzilverspar
Acer campestre Veldesdoorn 2 1
Acer platanoides Noorse esdoorn 2 2
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2 2
Alnus glutinosa Zwarte els 2 2
Alnus incana Grijze els 2 1
Betula pendula Ruwe berk 2 2
Betula pubescens Zachte berk 2 2
Carpinus betulus Haagbeuk 2 2
Castanea sativa Tamme kastanje 2 2
Chamaecyparis lawsoniana Lawson cipres 4 2
Fagus sylvatica Beuk 3 2
Fraxinus excelsior Es 2 2
Juglans nigra Zwarte walnoot 2 2
Juglans regia Okkernoot 2 2
Larix decidua Europese lariks 3 2
Larix kaempferi Japanse lariks
Larix x eurolepis Hybride lariks (kruising L. kaempferi en L. decidua)
Picea abies Fijnspar 4 3
Picea omorika Servische spar
Picea sitchensis Sitkaspar
Pinus nigra Zwarte den 4 2
Pinus pinaster Zeeden
Pinus sylvestris Grove den 4 2
Populus alba Witte abeel 3 2
Populus nigra Zwarte populier 2 2
Populus tremula Ratelpopulier 2 2
Populus x canadensis Canadapopulier 2 2
Populus x canescens Grauwe abeel 3 2
Prunus avium Zoete kers 2 1
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers
Pseudotsuga menziesii Douglas
Quercus petraea Wintereik 2 2
Quercus robur Zomereik 2 2
Quercus rubra Amerikaanse eik 2 2
Salix alba Schietwilg 3 2
Salix x fragilis Kraakwilg
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes 2 1
Taxus baccata Venijnboom
Thuja plicata Reuzenlevensboom 4 2
Tilia cordata Winterlinde 2 2
Tilia platyphyllos Zomerlinde 2 2
Tsuga heterophylla Westelijke hemlockspar
Ulmus laevis Fladderiep 3
Abies alba Gewone zilverspar
Acer saccharinum Zilveresdoorn 2 2
Acer saccharum Suikeresdoorn
Alnus cordata Hartbladige els 2 2
Alnus subcordata Kaukasische els
Alnus x spaethii Japanse Kaukasische els 2
Betula maximowicziana Grootbladige berk
Betula nigra Rode/zwarte berk 2 2
Betula papyrifera Papierberk 2
Carya ovata Witte hickory
Cedrus libani / Cedrus atlantica Libanonceder / Atlasceder
Corylus colurna Boomhazelaar 2 1
Liriodendron tulipifera Tulpenboom 1 2
Metasequoia glyptostroboides Watercipres 3
Ostrya carpinifolia Hopbeuk
Pinus ponderosa Gele den
Platanus orientalis Oosterse plataan
Platanus x acerifolia Gewone plataan 2 2
Quercus cerris Moseik 2 2
Quercus palustris Moeraseik 1
Robinia pseudoacacia Valse Acacia 2 2
Sequoia sempervirens Kustmammoetboom
Sequoiadendron giganteum Mammoetboom
Sorbus aria Meelbes 2 1
Sorbus domestica Peerbes
Sorbus torminalis Elsbes
Ulmus davidiana Japanse iep 2-3
Wetenschappelijke naam Naam Aantal soorten insecten en mijten Mycorrhiza paddestoelen Dood hout paddestoelen Productie pollen en nectar Vruchten en zaden
Abies grandis Reuzenzilverspar
Acer campestre Veldesdoorn 51 3G 2 4 1
Acer platanoides Noorse esdoorn
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 43 3G 3 1 1
Alnus glutinosa Zwarte els 141 3 3 1 4
Alnus incana Grijze els
Betula pendula Ruwe berk 334 5 4 1 4
Betula pubescens Zachte berk 334 5 4 1 4
Carpinus betulus Haagbeuk 51 3 2 1 3
Castanea sativa Tamme kastanje 11 3 3 1 5
Chamaecyparis lawsoniana Lawson cipres
Fagus sylvatica Beuk 98 5 5 1 5
Fraxinus excelsior Es 68 3G 3 1 1
Juglans nigra Zwarte walnoot
Juglans regia Okkernoot 7 3G 2
Larix decidua Europese lariks 38 5 2 1 4
Larix kaempferi Japanse lariks
Larix x eurolepis Hybride lariks (kruising L. kaempferi en L. decidua)
Picea abies Fijnspar 70 5 2 1 4
Picea omorika Servische spar
Picea sitchensis Sitkaspar
Pinus nigra Zwarte den
Pinus pinaster Zeeden
Pinus sylvestris Grove den 172 5 3 1 4
Populus alba Witte abeel
Populus nigra Zwarte populier
Populus tremula Ratelpopulier
Populus x canadensis Canadapopulier
Populus x canescens Grauwe abeel
Prunus avium Zoete kers 3G 2 4 5
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers
Pseudotsuga menziesii Douglas
Quercus petraea Wintereik 423 5 5 1 5
Quercus robur Zomereik 423 5 5 1 5
Quercus rubra Amerikaanse eik 12
Salix alba Schietwilg 450 5 3 5 1
Salix x fragilis Kraakwilg 450 5 3 5 1
Sorbus aucuparia Gewone lijsterbes 58 3G 2 4 4
Taxus baccata Venijnboom 6 3G 2 1 4
Thuja plicata Reuzenlevensboom
Tilia cordata Winterlinde 57 4 3 4 1
Tilia platyphyllos Zomerlinde 57 4 3 4 1
Tsuga heterophylla Westelijke hemlockspar
Ulmus laevis Fladderiep
Abies alba Gewone zilverspar
Acer saccharinum Zilveresdoorn
Acer saccharum Suikeresdoorn
Alnus cordata Hartbladige els
Alnus subcordata Kaukasische els
Alnus x spaethii Japanse Kaukasische els
Betula maximowicziana Grootbladige berk
Betula nigra Rode/zwarte berk
Betula papyrifera Papierberk
Carya ovata Witte hickory
Cedrus libani / Cedrus atlantica Libanonceder / Atlasceder
Corylus colurna Boomhazelaar 2 3 1 3
Liriodendron tulipifera Tulpenboom
Metasequoia glyptostroboides Watercipres
Ostrya carpinifolia Hopbeuk
Pinus ponderosa Gele den
Platanus orientalis Oosterse plataan
Platanus x acerifolia Gewone plataan 3G 2
Quercus cerris Moseik 1 3
Quercus palustris Moeraseik
Robinia pseudoacacia Valse Acacia 2 3G 2 4 1
Sequoia sempervirens Kustmammoetboom
Sequoiadendron giganteum Mammoetboom
Sorbus aria Meelbes 3G 2 4 4
Sorbus domestica Peerbes
Sorbus torminalis Elsbes
Ulmus davidiana Japanse iep

Beschrijving eigenschappen:

Kolom

Beschrijving

Score

Bron

Algemeen

Categorie

Is er ervaring met de soort in bos en/of landschap?

1 = bekende soorten

2 = minder bekende soorten

Expert judgement

Naald/loof

Is de soort een naaldboom/loofboom?

 

Naald = naaktzadigen

Loof = bedektzadigen

 

Inheems

Komt de soort van nature in Nederland voor?

Ja = inheems

Nee = uitheems

 

Rassenlijst

Staat de soort op de Rassenlijst Bomen? De Rassenlijst Bomen fungeert als een nationale lijst van bosbouwgewassen; een hulpmiddel bij de aanplant van landschappelijke beplantingen en bossen.

Ja = komt voor op de Rassenlijst

Nee = komt niet voor op de Rassenlijst

Website van de Rassenlijst Bomen

Groeiplaatseigenschappen

Standplaats

Welke eisen stelt de soort aan bodemvochtigheid?

Beschrijvend

 

pH

Zuurgraad van de bodem waarbij de soort gedijt.

pH waarde

 

Bodemtype

Bodemtype waarin de soort gedijt.

Beschrijvend

 

Bodemvruchtbaarheid

Mate van benodigde voedselrijkdom voor goede groei van de boomsoort.

Beschrijvend

 

Schaduwtolerantie

Minimale lichtinval die soort nodig heeft om te kunnen groeien.

1 = zeer intolerant (>50%), 2 = intolerant (25-50%), 3 = matig tolerant (10-25%), 4 = tolerant (5-10%), 5 = zeer tolerant (2-5%).

Niinemets & Valladares (2006)

Vorstgevoeligheid

Vorstgevoeligheid van de boomsoort.

Beschrijvend

 

Klimaateigenschappen mitigatie

CO2-vastlegging in bestaande beplanting na 15 jaar

Relatieve indicatie voor de CO2-vastleggingscapaciteit van boomsoorten op basis van groeisnelheid van de soort, bekeken over een periode van 15 jaar. Indicatiewaarde is relatief ten opzichte van de andere vermelde soorten.

1=relatief weinig

3=relatief veel

 

CO2-vastlegging in bestaande beplanting na 30 jaar

Relatieve indicatie voor de CO2-vastleggingscapaciteit van boomsoorten op basis van groeisnelheid van de soort, bekeken over een periode van 30 jaar. Indicatiewaarde is relatief ten opzichte van de andere vermelde soorten.

1=relatief weinig

3=relatief veel

 

Wegvangcapaciteit stikstof/ozon

In deze kolom wordt op een schaal van 1 tot 4 de capaciteit voor het wegvangen van gasvormige verontreinigingen zoals stikstof (NOx) en Ozon (O3) weergegeven. Hoe groter het bladoppervlak, hoe effectiever de soort.

1 = geringe wegvangcapaciteit, 2= matig, 3= groot, 4= zeer grote wegvangcapaciteit.

 

Klimaateigenschappen adaptatie

Droogtetolerantie

Indicatie voor de tolerantie van boomsoorten voor droogte.

1 = zeer intolerant

5 = zeer tolerant

Niinemets & Valladares (2006); Hiemstra (2019)

Tolerantie inundatie

Indicatie voor de tolerantie van boomsoorten voor waterverzadigde bodemcondities.

1 , zeer intolerant =tolereert in het groeiseizoen niet meer dan een paar dagen een waterverzadigde bodem

2 , intolerant = tolereert in het groeiseizoen een 1 tot 2 weken waterverzadigde bodem

3, matig tolerant = overleeft in het groeiseizoen een tot 30 aaneengesloten dagen waterverzadigde bodem

4,  tolerant = overleeft een heel groeiseizoen in waterverzadigde bodem

5,  zeer tolerant = overleeft een meer dan een jaar aaneengesloten waterverzadigde bodem

Niinemets & Valladares (2006)

Gevoeligheid spatzout

In deze kolom wordt een indicatie gegeven van de gevoeligheid van boomsoorten voor spatzout, met name voorkomend in wegbeplantingen door opspatting van strooizout door strooiwagen en langsrijdend verkeer.

1= weinig gevoelig

2= matig

3= zeer gevoelig

 

Gevoeligheid opname zout in wortels

In deze kolom wordt een indicatie gegeven van de gevoeligheid van boomsoorten voor opname van zout in de wortels, met name voorkomend bij straatbeplanting door inspoeling van strooizout in de bodem.

1= weinig gevoelig 2= matig

3= zeer gevoelig

 

Ziekten en plagen

Meest voorkomende ziekten en plagen per boomsoort.

Beschrijvend

Tree Doctor CD ROM

Ecosysteemdiensten

Wegvangcapaciteit fijnstof

De capaciteit van de boomsoort voor het wegvangen van fijnstof. Hoe ruwer het blad/naaldoppervlak, hoe effectiever de soort.

1 = geringe wegvangcapaciteit, 2= matig, 3= groot, 4= zeer grote wegvangcapaciteit

 

Interceptie neerslag

In deze kolom wordtde capaciteit voor het opvangen van neerslag weergegeven. Hoe dichter de kroon en ruwer de bast, hoe effectiever de soort.

1 = weinig interceptie

3 = veel interceptie