Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer

NOOT: AAN DEZE WEBSITE WORDEN VOORTDUREND NIEUWE MAATREGELEN, VOORBEELDPROJECTEN EN ANDERE FUNCTIES TOEGEVOEGD

De Nederlandse overheid heeft het tegengaan van klimaatverandering opgenomen als een van de speerpunten van haar beleid, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs in 2015. Van elke sector wordt een bijdrage verwacht in het halen van de doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot. De sector bos, bomen en natuur (BBN) heeft de doelstelling om in 2030 0,63 miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen ten opzichte van de huidige 1,5 miljoen ton die jaarlijks in deze sector wordt vastgelegd. Deze gereedschapskist biedt beheerders van bos, natuur en landschap concrete handvatten voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en natuurbeheermaatregelen in Nederland.

De Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer is ontwikkeld door Wageningen University & Research en Stichting Probos. Meer informatie.

 

Klimaatslim bos- en natuurbeheer richt zich op 3 pijlers: 1) versterken van de klimaatmitigatie (CO2 vastlegging), 2) versterken van de adaptatie aan klimaatverandering, en 3) versterken van de productiefunctie en inkomsten. Daarbij geldt heel sterk dat er niet één oplossing of remedie is. Bij klimaatslim bos- en natuurbeheer wordt heel goed naar de lokale omstandigheden gekeken en worden de maatregelen daar naar aangepast, zodat win-win situaties ontstaan met bijvoorbeeld biodiversiteit, productiefuncties of juist het Natuurnetwerk Nederland. Klimaatslim beheer kan dus zowel gaan om het instellen van strikte reservaten als het aanleggen van productiebossen, tot aan combinaties met bijvoorbeeld de landbouw.

 Deze gereedschapskist is daarom breed in termen van behandelde maatregelen. Voor Nederlandse omstandigheden geeft het antwoord/suggesties op vragen als: 

Wat kan ik doen in bestaand bos?
Welke vormen van bosuitbreiding zijn aantrekkelijk?
Welke opties heb ik buiten het bos?
Hoe kan ik in natuurbeheer rekening houden met de impact op het klimaat?
Welke combinaties van functies zijn haalbaar?
Hoeveel CO2 kan ik vastleggen en hoe lang?
Wat kost het?
Is er financiering beschikbaar?  
Wat zijn de ervaringen? 
Waar kan ik de maatregelen in de praktijk zien?